Bestyrelseskursus

Indlæser Begivenheder

Kurset afholdes på Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Vil du vide mere om arbejdet i bestyrelsen i en lokalforening, så meld dig til dette kursus.
Kurset henvender sig især til nye bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på generalforsamlingerne
i marts måned, men også medlemmer, som har været i en bestyrelse i flere år, er velkomne.

Kursus-indhold:

  • Bestyrelsesarbejdet – herunder bestyrelsesmøder, formandens opgaver og samarbejde
    med bl.a. kommunen
  • § 18 ansøgninger i foreningerne samt aflæggelse af regnskab
  • Øvrige aktiviteter i lokalforeningen
  • Der bliver taget udgangspunkt i jeres egne erfaringer og kurset veksler mellem oplæg og øvelser.
  • Vi lægger også meget vægt på, at der bliver tid til at snakke med hinanden om rollerne
    som bestyrelsesmedlem samt hygge sig på kurset!

Tilmelding senest 6. april 2018

Se Opslag/Invitation >