Lænkens Stiftelsesfest

Indlæser Begivenheder

Landsforeningen Lænken fylder 64 år.

Festen afholdes på Rødovregaard
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

 
Har du lyst til at være med til arrangere, så send en mail til Sekretariatet lf@laenken.dk 
Der vil være et planlægningsmøde kort efter sommerferien.

Mere information følger.