Nyt fra Lænken

Nyt fra Lænken 2018-04-07T17:37:54+00:00

Nyt fra Lænken

Herunder kan du læse vores blad Nyt fra Lænken – NfL.

Du har også mulighed for at bestille det seneste nummer online fra siden Foldere og pjecer.

Opdateret 7/4 2018
Vejledning i vores PDF-viser >

Nyt fra Lænken
udgives af Landsforeningen  Lænken
Redaktion:
Kurt Nielsen (ansvarshavende), Bettina Pultera,
Pernille Cauchi og Marianne Kargaard
Henvendelse til redaktionen:
Tlf.:   36 77 56 56  •   Mail: lf@laenken.dk
Artikler til bladet:
Kan afleveres håndskrevne.
Billeder sendes pr. mail/usb som JPG fil
i min. 300 DPI (PPI).

Næste nummer af Nyt fra Lænken forventes ultimo maj