Nyt fra Lænken

Nyt fra Lænken 2017-12-09T16:37:44+00:00

Nyt fra Lænken

Herunder kan du læse vores blad Nyt fra Lænken – NfL.

Du har også mulighed for at bestille det seneste nummer online fra siden Foldere og pjecer.

Opdateret 9/12 2017
Vejledning i vores PDF-viser >

Nyt fra Lænken
udgives af Landsforeningen  Lænken
Redaktion:
Lis Isdal (ansvarshavende), Bettina Pultera,
Pernille Cauchi og Marianne Kargaard
Henvendelse til redaktionen:
Tlf.:   36 77 56 56  •   Mail: lf@laenken.dk
Artikler til bladet:
Kan afleveres håndskrevne.
Billeder sendes pr. mail/usb som JPG fil
i min. 300 DPI (PPI).

Deadline til næste nummer:
3. februar 2018