Nyhedsbreve_i

Nyhedsbreve_i 2017-05-31T13:14:53+00:00

Forenings Nyhedsbreve

Herunder listes vores tidligere nyhedsbreve udgivet til medlemmerne.

Ønsker du at modtage Landsforeningens nyhedsbreve pr. e-mail, kan du tilmelde dig længere nede på denne side.

Punkterne herunder er kun uddrag af nyhedsbrevene – klik for at læse hele nyhedsbrevet som pdf.
  

PR-nyhedsbrev august 2016:
Lænkens efterårskampagner • Kort til begivenheder eller fejring af en person • Christiansborg konferencen • Kommunikationsstrategi • Visitkort fra sekretariatet

Sekretariats support maj 2016:
Bestillinger som f.eks. medlemsmærker, foldere/brochurer, love/vedtægter, formidling af dagsordener/referater, medlemslabel til medlemsbevis • §18 ansøgninger, regnskabssupport, alkometer service, pressemeddelelser, støtte til møder med politikere og rusmiddelcenter mm.

PR-nyhedsbrev april 2016:
Lænkens nye hjemmeside og kommunikationsstrategi er under udarbejdelse • Ladywalk – herrerne må gerne være supporters • Uge40 opstarts møde i slutningen af juni • Adresselister på læger, biblioteker, jobcentre, sundhedscentre mv. er mailet til foreningerne

Februar 2016
Opfølgning på Ide & Aktiv • Landsforeningen søger penge til organisationens aktiviteter mv. • Lænken er… punkter fra Ide & Aktiv konferencen 2015  • Alkolinjen og Alkopedia • Januars respektkampagne

PR-nyhedsbrev oktober 2015:
Stor succes med uge 40 kampagnen – se omtale og billeder • Videospots på mange af landets apoteker • Adresselister med adresser på læger, biblioteker, jobcentre, sundhedscentre mv. • Hold øje med RESPEKT kampagnen i ugerne 2, 3 og 4 i 2016 mm.

Oktober 2015
Penge til Flyverkorps kursus • LF har indkøbt nye alko-metre • Ansøgning om behandling – Lænkens Unge Ambassadører LUA • Lænkepolitisk udvalg undervejs • Det Nationale Forskningscenter for velfærd – SFI – og Lænken mm.

August 2015
Visitkort tilbud • PR-arbejdet • Oplysningskorps • Ny hjemmeside • Uge40 Kampagne • Frivillig Fredag mm.

PR-nyhedsbrev august 2015:
Gør jeres Lænkeforening mere synlig • Lænkens PR udvalg • PR håndbog undervejs • Videospot i ambulatoriernes venteværelse • Ny hjemmeside på vej • Oplysningskorps planlægges oprettet • Kommende kampagner

Sommer 2015
Sommertræffet • Efterårstræf • Efterårskampagner & Uge40 • Ny bestyrelse i billeder • Lænken 2020 • Kurser

Marts 2015
Støtte til kurser og temadage lokalt • Lænkens unge er et hit • Lænkeforening i Aarhus? • Flere foreninger er flyttet • Idékataloget • Ændringsforslag til love og vedtægter

Oktober 2014
Forrygende Uge 40 kampagne • Fantastisk 60 års fest • Pinsetræf 23. – 25. maj 2015 • Ide & aktiv • LUA Danmark • Aktiviteter

Juli 2014
Ny PR medarbejder • Lænkens Unge Ambassadører (LUA) arrangerer Temaaften • Frivillig Fredag • Fremtidige kurser • Familieaktiviteter

Maj 2014
Lænkens Unge Ambassadører (LUA) etablerer sig som en selvstændig gruppe i Lænken • Tættere samarbejde med de kommunale behandlingstilbud • Synliggørelse af Lænkens kerneværdier mv. for vores samarbejdspartnere • Bred informationskampagne og støtte til foreningerne

Nyheds oversigten
Lænkens nyhedsbreve

Læs seneste nyhedsbrev

Februar 2016

           Februar 2016