Årsskrifter & Rapporter

Årsskrifter & Rapporter2019-05-27T12:21:29+00:00

Årsskrifter, rapporter & publikationer

 • “Når historien bliver historie” – maj 2018 (PDF)
  En rapport af Cand.psych., PhD. Helle Lindgaard. Rapporten undersøger om, og i givet
  fald hvordan, Landsforeningen Lænkens VBA-forløb (Voksne Børn fra familier med
  Alkoholproblemer) og LUA-tilbud (Lænkens Unge Ambassadører) medfører positiv
  forandring for unge og voksne fra familier med alkoholproblemer.
 • Lænkens bestyrelsesberetning – 26. maj 2018
  Fra Landsforeningens Repræsentantskab.
 • Årsskrift 2016 – udgivet maj 2017
  Aktivt medspil på alkoholområdet.
 • Lænkens bestyrelsesberetning – 19. maj 2017
  Fra Landsforeningens Repræsentantskab.
 • Årsskrift 2012 – udgivet 2013
  Frivilligt Socialt Arbejde som supplement til alkoholbehandling.

 
Se rapporten af
Cand.psych., PhD Helle Lindgaard
 
Omhandler Lænkens VBA-forløb for unge og voksne fra familier med alkoholproblemer.
(VBA: VoksenBarn af Alkoholafhængig)

Opdateret 2018