Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere2018-05-28T15:41:42+00:00

Lænkens samarbejdspartnere

I Lænken ønsker vi at bringe vores medlemmers erfaringer i spil for at sikre øget livskvalitet for mennesker med alkoholrelaterede problemer. Det gør vi bedst i samarbejde med andre.

Lænken samarbejder med organisationer, kommuner og virksomheder, som støtter Lænkens formål og værdier. Lænken deltager i en række netværk, som er med til at bane vejen for fremtidige konkrete samarbejder og projekter, som opfylder Lænkens formål.
 

Lænken er aktivt deltagende i følgende sammenhænge:

Novavì – tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark
Novavì og Landsforeningen Lænken arbejder tæt sammen for at tilbyde den bedst mulige støtte til mennesker med alkoholproblemer.

Alkohol & Samfund
Alkohol og Samfund støtter Lænkens arbejde både i dagligdagen (Landsforeningen deler lokaler med dem) og som sparringspartner til udvikling af konkrete indsatser for mennesker med alkoholproblemer. 

Fonden for socialt ansvar
Fonden for Socialt ansvar støtter Lænkens arbejde ved at skabe kontakt med sociale aktører fra erhvervslivet, som støtter Lænkens formål og værdier.

Sund By Netværket
Sund By Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO. Sund By Netværket støtter Lænkens arbejde ved at skabe kontakt til aktører i kommuner og regioner, som støtter Lænkens formål og værdier.
Landsforeningen Lænken deltager i to temagrupper: Alkohol  og Sundhed for lokalsamfund.
 

Samarbejdsprincipper for Landsforeningen Lænken

Landsforeningen Lænken og dens lokalforeninger kan indgå samarbejde med andre organisationer på en sådan måde, at Landsforeningen Lænkens formål og idégrundlag ikke tilsidesættes. Landsforeningen favoriserer ikke nogen produkter eller virksomheder som følge af økonomisk støtte.

Besøg vores samarbejdspartnere:

Novavì
Alkohol & Samfund
Fonden for socialt ansvar
Sundby Netværket