Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere2018-09-29T14:26:28+00:00

Lænkens samarbejdspartnere

I Lænken ønsker vi at bringe vores medlemmers erfaringer i spil for at sikre øget livskvalitet for mennesker med alkoholrelaterede problemer. Det gør vi bedst i samarbejde med andre.

Lænken samarbejder med organisationer, kommuner og virksomheder, som støtter Lænkens formål og værdier. Lænken deltager i en række netværk, som er med til at bane vejen for fremtidige konkrete samarbejder og projekter, som opfylder Lænkens formål.
 

Lænken samarbejder med Novavì:

Novavì – tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark
Novavì og Landsforeningen Lænken arbejder tæt sammen for at tilbyde den bedst mulige støtte til mennesker med alkoholproblemer. Novavì tilbyder alkoholbehandling i ambulatorier på Sjælland. Der er en lokalforening fra Lænken i de samme lokaler. Desuden samarbejder LUA med Novavì og kommuner i Ung Revers, som er et tilbud til voksne bør af misbrugsramte familier. Ung Revers har tilbud på Sjælland og Fyn.
 

Samarbejdsprincipper for Landsforeningen Lænken

Landsforeningen Lænken og dens lokalforeninger kan indgå samarbejde med andre organisationer på en sådan måde, at Landsforeningen Lænkens formål og idégrundlag ikke tilsidesættes. Landsforeningen favoriserer ikke nogen produkter eller virksomheder som følge af økonomisk støtte.

Besøg vores samarbejdspartner:

Novavì