lf_bestyrelse

lf_bestyrelse2018-08-24T10:22:46+00:00

Landsforeningen Lænkens bestyrelse 2018/19

26. maj 2018 

  Bagerst fra venstre:
Michael, Tonny, Henrik, 
Erik & Tommy. 
Forrest fra venstre:
Mia, Lise & Kurt.
  Bestyrelsespost   Navn E-mail Lokalforening
  Landsformand: Henrik Nielsen minifut1@gmail.com Amager
  Næstformand: Kurt Nielsen mjangvej8@nielsen.mail.dk Guderup
  Medlem: Lise Jørgensen lise.3270@hotmail.com Næstved
  Medlem: Erik Dhiin erik_dhiin@city.dk Helsingør
  Medlem: Tonny Erichsen tonnyhe@webspeed.dk Hvidovre
  Medlem: Mia Lorentzen evelyn.lorentzen064@gmail.com  Maribo
  Medlem: Michael Lund mrmickeylund@gmail.com Køge
  Medlem: Tommy Christiansen   Glostrup
  Medlem: Søren Brøndum   Fonden Novavì
         
  Intern revisor
Hans Henrik Christensen
 
hhjc@youmail.dk
 
Aabenraa

 

Opdateret 31/5 2018.

Sekretariatet & Pressekontakt
Landsforeningens udvalg

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling