lf_bestyrelse

lf_bestyrelse2019-03-27T17:53:39+00:00

Landsforeningen Lænkens bestyrelse 2018/19

 

Bagerst fra venstre: Michael, Tonny, Henrik, Erik & Tommy. Forrest fra venstre: Mia, Lise & Kurt.
Marts 2019: Tommy Christiansen er desværre trådt ud af bestyrelsen pga. sygdom.

Bestyrelsen      
Henrik Nielsen
Landsformand              
3168 6443 • hn@laenken.dk (Amager)
Kurt Nielsen
Næstformand
mjangvej8@nielsen.mail.dk
(Guderup)
Lise Jørgensen
Medlem
lise.3270@hotmail.com
(Næstved)
Erik Dhiin
Medlem
erik_dhiin@city.dk
(Helsingør)
Tonny Erichsen
Medlem
tonnyhe@webspeed.dk
(Hvidovre)
Mia Lorentzen
Medlem
evelyn.lorentzen064@gmail.com 
(Maribo)
Michael Lund
Medlem
mrmickeylund@gmail.com
(Køge)
Søren Brøndum
Medlem
  (Novavì)

 
Intern revisor:

Hans Henrik Christensen
hhjc@youmail.dk
(Aabenraa)

Sekretariatet & Pressekontakt
Landsforeningens udvalg

Bestyrelsens kalender:

Bestyrelsesmøde

fredag 24. maj 2019

Repræsentantskabet

lørdag 25. maj 2019 kl. 8:00 - 17:00

Arbejdsweekend

fredag 14. juni 2019 - søndag 16. juni 2019

        Opdateret 27/3 2019.

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling