lf_bestyrelse

lf_bestyrelse 2018-03-01T09:28:03+00:00

Landsforeningen Lænkens bestyrelse 2017/18


Lænkens bestyrelse november som har ændret sig siden valget i maj 2017:
Øverst fra venstre: Kurt Nielsen, Erik Dhiin, Henrik Nielsen, Lis Isdal, Hans Henrik Christensen (fratrådt) og René Axelsen (fratrådt).
Siddende: Lise Jørgensen og Lasse Lund Schou.  Nederst th. / indskudt: Sine Andersen.

Ændringer efterår 2017: René Axelsen er fratrådt og erstattet af Sine Andersen.
Hans Henrik Christensen er ligeledes fratrådt.
Ændringer januar 2018: Tonny Erichsen er indtrådt i bestyrelsen.
Februar 2018: Landsformand f. Lænken Lis Isdal sov stille ind onsdag d. 21/2 2018 efter længere tids sygdom.

   

Klik på navn og send mail.

 
  Bestyrelsespost Navn Lokalforening
  Konst. Landsformand: Kurt Nielsen Guderup
  Medlem: Lasse Lund Schou Hvidovre
  Medlem: Lise Jørgensen Næstved
  Medlem: Erik Dhiin Helsingør
  Medlem: Henrik Nielsen Amager
  Medlem: Sine Andersen LUA
  Medlem: Tonny Erichsen Hvidovre
  Medlem: Søren Brøndum Fonden Novavì

Opdateret 26/2 2018.

Landsforeningens udvalg

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling