Repræsentantskabet

Repræsentantskabet2018-10-03T19:14:30+00:00

Repræsentantskabet

Lænkens øverste myndighed er Repræsentantskabet.

 
Landsforeningens bestyrelse og de valgte repræsentanter fra lokalforeningerne udgør Repræsentantskabet. Repræsentanterne for lokalforeningerne vælges på lokalforeningernes generalforsamling, der afholdes i marts.

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i maj måned. På repræsentantskabsmødet kan lokalforeningerne og Landsforeningens bestyrelse komme med forslag til ændringer til love og vedtægter.

På repræsentantskabsmødet vælges også de 8 medlemmer til bestyrelsen for Landsforeningen (hvoraf to skal repræsentere lokalforeninger i Jylland/Fyn). Derudover udpeger bestyrelsen for Fonden Novaví et bestyrelsesmedlem til Landsforeningen Lænken.

 

 

Opdateret oktober 2018

Håndbog: Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter