Udvalg

Udvalg2018-04-05T17:50:43+00:00

Landsforeningens udvalg:


   
Kursusudvalg
Kurt Nielsen
Udvalget planlægger og gennemfører kurser mv.
   
PR-udvalg
Kurt Nielsen
Udvalget er ansvarlig for LFs blad, nyhedsbrev, hjemmesiden, brochurer, PR-strategier og oplysning i øvrigt.
   
PR underudvalg: Uge-40 udvalg
Kurt Nielsen
Ad hoc udvalget har ansvaret for at Lokalforeningerne er aktive og synlige i forbindelse med Uge-40-kampangerne.
   
Redaktionsudvalg for
Nyt fra Lænken
Kurt Nielsen
Udvalget er ansvarlig for LFs blad – også kaldet NfL – samt Nyhedsbrevene. Bladet udkommer pt. 4 gange om året. Info.
   
Netværksgruppe for Unge Ambassadører (LUA)
kontakt@lua.dk
LUA er en medlemsdrevet forening for voksne børn af alkoholafhængige. LUAs hovedformål er at medvirke til at opbygge netværk, skabe dialog, nedbryde tabuer og formidle viden om, indsigt i og oplysning om følgerne af en opvækst i familier med alkoholmisbrug. Læs mere om LUA (link til introside)
   
Lænkens Ambassadører
Kurt Nielsen
Landsforeningen Lænken uddanner Ambassadører og Unge Ambassadører (LUA) til at vende deres livserfaringer med alkohol til en styrke. De fortæller om deres egne erfaringer med alkoholproblemer, og om hvordan deres frivillige arbejde i Lænken har været med til at hjælpe dem. (Hed tidligere Oplysningskonsulenter). Info.
   
Pårørende udvalg
Kurt Nielsen
Udvalget består af blå medlemmer og Landsformanden, og har til opgave at komme med forslag til og gennemføre aktiviteter, som kan styrke samarbejdet blandt de pårørende. F.eks. kurser og oprettelse af netværksgrupper.
   
Økonomiudvalg
Kurt Nielsen
Udvalget mødes med udviklings-konsulenten hvert kvartal og gennemgår LFs økonomi og informerer bestyrelsen. Der følges op på budgettet, så at bestyrelsen kan foretage evt. nødvendige ændringer.
   
Lænkepolitisk udvalg
Kurt Nielsen 
Udvalget har til opgave at formulere Landsforeningen Lænkens holdninger i offentligheden. Det kan være at formulere høringssvar, reagere på historier i medierne og i det hele taget være Landsforeningens talerør.
   
Lovudvalg
Kurt Nielsen
Nedsættes efter behov ved forslag om ændringer i Vedtægter og love for LF, lokalforeninger mv. Lovudvalget har ligeledes til opgave at sikre reglerne svarer til faktiske forhold og selv komme med forslag til ændringer.
   
Festudvalg Sjælland
Kredsrådene på Sjælland
Arrangerer Landsforeningens fester og sammenkomster på Sjælland mv.
   
Festudvalg Jylland/Fyn
Kredsrådet Fyn/Jylland
Arrangerer Landsforeningens fester og sammenkomster på Jylland/Fyn.
   
Aktivitetsudvalg
Kurt Nielsen
Udvalget har ansvaret for familie aktiviteterne, bla. Sommertræf og Mini-Efterårsferie.
   
Udvalg til specialopgaver Ved siden af de stående udvalg oprettes efter behov andre udvalg – ad hoc udvalg – som løser særlige opgaver.
   

Eksterne samarbejdspartnere:

   
Novavì
Kurt Nielsen
Ligesom Novavì (tidligere Lænke-ambulatorierne) er repræsenteret i LF’s bestyrelse, har LF landsformand også en plads i deres bestyrelse. Novavì arbejder bla. med alkoholbehandling, Stofrådgivningen, Ung Revers samt driver et pensionat.
   
Alkohol & Samfund
Kurt Nielsen
Alkohol & Samfund er landsdækkende og uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser. Vi står bag Hope rådgivningerne, Magasinet RUS og Bad Ad (overvågning af alkoholmarkedsføring). Vi engagerer også frivillige direkte i vort arbejde.
 
 

Opdateret 2/3 2018

Bestyrelse