Udvalg

Udvalg2019-02-24T20:38:27+00:00

Landsforeningens udvalg:


   
Kursusudvalg
Kurt, LF
Udvalget planlægger og gennemfører kurser mv.
   
PR-udvalg
Kurt, LF
Udvalget er ansvarlig for nyhedsmails, hjemmesiden, brochurer, PR-strategier og oplysning i øvrigt.
   
Lænkens Unge Ambassadører (LUA)
Matias, LUA
LUA er en medlemsdrevet forening for voksne børn af alkoholafhængige. LUAs hovedformål er at medvirke til at opbygge netværk, skabe dialog, nedbryde tabuer og formidle viden om, indsigt i og oplysning om følgerne af en opvækst i familier med alkoholmisbrug. Læs mere om LUA
   
Lænkens Ambassadører
Kurt, LF
Landsforeningen Lænken uddanner Ambassadører og Unge Ambassadører (LUA) til at vende deres livserfaringer med alkohol til en styrke. De fortæller om deres egne erfaringer med alkoholproblemer, og om hvordan deres frivillige arbejde i Lænken har været med til at hjælpe dem. (Hed tidligere Oplysningskonsulenter). Info.
   
Netværksgruppe for Pårørende
Hanne, Hvidovre
Mia, Maribo
Udvalget består af blå medlemmer og repræsentant for LF, og har til opgave at komme med forslag til og gennemføre aktiviteter, som kan styrke samarbejdet blandt de pårørende. F.eks. kurser og oprettelse af netværksgrupper.
   
Fondsudvalg
Henrik, LF
Udvalget skriver ansøgninger og sikrer Landsforeningens økonomi.
   
Lovudvalg
Kurt, LF
Nedsættes efter behov ved forslag om ændringer i vedtægter og love for LF, lokalforeninger mv. Lovudvalget har ligeledes til opgave at sikre reglerne svarer til faktiske forhold og selv komme med forslag til ændringer.
   
Festudvalg Sjælland
Kredsrådene på Sjælland
Arrangerer Landsforeningens fester og sammenkomster på Sjælland mv.
   
Festudvalg Jylland/Fyn
Kredsrådet Fyn/Jylland
Arrangerer Landsforeningens fester og sammenkomster på Jylland/Fyn.
   
Aktivitetsudvalg
Kurt, LF
Udvalget har ansvaret for familie aktiviteterne, bla. Sommertræf og Mini-Efterårsferie.
   
Udvalg til specialopgaver Ved siden af de stående udvalg oprettes efter behov andre udvalg – ad hoc udvalg – som løser særlige opgaver.
   

Samarbejdspartner:

Novavì
Kurt, LF
Ligesom Novavì (tidligere Lænke-ambulatorierne) er repræsenteret i LF’s bestyrelse, har LF også en plads i deres bestyrelse. Novavì arbejder bla. med alkoholbehandling, Stofrådgivningen, Ung Revers samt driver et pensionat.
 
 

Opdateret 24/1 2019

Bestyrelse