Afholdte aktiviteter og kurser 2020


 

Aktiviteter / Kurser Dato Status Evt. info
       
Alkoholkonference 2020 – DNA20
Lænken deltog i den årlige konference arrangeret af Alkohol & Samfund i samarbejde med Trygfonden. Anni fra LUA var inviteret taler med “En Personlig Fortælling”.
28/1-29/1 Afholdt DNA20
       
Foreningskursus 1
Kurset primært for nye medlemmer af Lænken. Afholdt på Hotel Comwell i Roskilde.
8/2-9/2 Afholdt Invitation
       
Temadag for de sjællandske kredsråd
Deltagerne samledes til debatdag i Hvidovre Lænken med temaemner om bla. at nytænke foreningslivet, samt at tage initiativer/kontakt til sundheds-/behandlingsteder om vores supplerende tilbud.
29/2 Afholdt Invitation
       
Bestyrelse-/kassererkusus
Henvender sig især til nye bestyrelsesmedlemmer og kasserer. Kurset blev desværre aflyst grundet Corona.
25-26/4 Aflyst Info
       
Repræsentantskabet 2020
Med 4 ugers forsinkelse grundet Corona-krisen er repræsentantskabet afholdt.
13/6 Afholdt Info 
       
Sommertræf 2020
Vi måtte desværre aflyse grundet usikkerhed om afholdelse i forb. med Corona-krisen.
29/6-3/7 Aflyst   
       
Kontaktmedarbejderkursus (Foreningskursus 2)
Kursus afholdt for medlemmer med interesse for arbejdet som kontaktmedarbejder.
29-30/8 Afholdt Info 
       
Heldags tur til Egeskov slot
Landsforeningen inviterede alle medlemmer og børn på en tur til Egeskov Slot på Fyn afsluttende med middag.
12/9 Afholdt Info 
       

 

Retur til Aktiviteter og Kurser