Afholdte aktiviteter og kurser 2020


 

Aktiviteter / Kurser Dato Status Evt. info
       
Alkoholkonference 2020 – DNA20
Lænken deltog i den årlige konference arrangeret af Alkohol & Samfund i samarbejde med Trygfonden. Anni fra LUA var inviteret taler med “En Personlig Fortælling”.
28/1-29/1 Afholdt DNA20
       
Foreningskursus 1
Kurset primært for nye medlemmer af Lænken. Afholdt på Hotel Comwell i Roskilde.
8/2-9/2 Afholdt Invitation
       
Temadag for de sjællandske kredsråd
Deltagerne samledes til debatdag i Hvidovre Lænken med temaemner om bla. at nytænke foreningslivet, samt at tage initiativer/kontakt til sundheds-/behandlingsteder om vores supplerende tilbud.
29/2 Afholdt Invitation
       

 

Retur til Aktiviteter og Kurser