Afholdte aktiviteter og kurser 2020


 

Aktiviteter / Kurser Dato Status Evt. info
       
Alkoholkonference 2020 – DNA20
Lænken deltog i den årlige konference arrangeret af Alkohol & Samfund i samarbejde med Trygfonden. Anni fra LUA var inviteret taler med “En Personlig Fortælling”.
28/1-29/1 Afholdt DNA20
       
Foreningskursus 1
Kurset primært for nye medlemmer af Lænken. Afholdt på Hotel Comwell i Roskilde.
8/2-9/2 Afholdt Invitation
       
Temadag for de sjællandske kredsråd
Deltagerne samledes til debatdag i Hvidovre Lænken med temaemner om bla. at nytænke foreningslivet, samt at tage initiativer/kontakt til sundheds-/behandlingsteder om vores supplerende tilbud.
29/2 Afholdt Invitation
       
Bestyrelse-/kassererkusus
Henvender sig især til nye bestyrelsesmedlemmer og kasserer. Kurset blev desværre aflyst grundet Corona.
25-26/4 Aflyst  
       
Repræsentantskabet 2020
Med 4 ugers forsinkelse grundet Corona-krisen er repræsentantskabet afholdt.
13/6 Afholdt Info 
       
Sommertræf 2020
Vi måtte desværre aflyse grundet usikkerhed om afholdelse i forb. med Corona-krisen.
29/6-3/7 Aflyst   
       
Kontaktmedarbejderkursus (Foreningskursus 2)
Kursus afholdt for medlemmer med interesse for arbejdet som kontaktmedarbejder.
29-30/8 Afholdt Info 
       
VBA forløb startet
Lænken og LUA har startet nyt hold op med Voksne Børn af Alkoholafhængige (VBA). Læs mere om VBA.
30/8… Startet  
       
Heldags tur til Egeskov slot
Landsforeningen inviterede alle medlemmer og børn på en tur til Egeskov Slot på Fyn afsluttende med middag.
12/9 Afholdt Info 
       
Landsforeningens Stiftelsesfest – 66 år
Desværre aflyst grundet stramninger i forsamlingsregel (Corona). Afholdes næste år i Tårnbyparkens Festsal, Amager.
3/10 Aflyst  
       
Miniefterårsferie 2021 – Uge 42
Dejlige dage for familier i Laugesens Have ved Videbæk.
12-16/10 Afholdt Info
Takkebrev
       
Ide & Aktiv weekenden 2020
Lænkens interne konference afholdt på hotel Comwell i Roskilde. Fokus emner: Brugen af de sociale medier, opfølgning på rapporten fra sidste års Idé & Aktiv samt udbredelse af vores nye foldere.
24-25/10 Afholdt  
       
Kursus for pårørende
Vores populære kursus, som var planlagt afholdt på hotel Comwell i Roskilde, måtte desværre aflyses grundet de aktuelle Corona-restriktioner.
7-8/11 Aflyst  
       
VBA kursus
LUA afholdt sammen med Novavì og Landsforeningen Lænken et kursus for Voksne Børn af Alkoholramte familier (VBA). På kurset lærte deltagerne bl.a. hvordan man som VBA’er kan være opmærksom på ikke at videreføre den adfærd, som stammer fra egen opvækst.
14-15/11 Afholdt VBA kurser
       

 

Retur til Aktiviteter og Kurser