Kredsråd Nord møde april 2023

Kredsrådsmødet afholdes i Hillerød på adressen: Milnersvej 13B, 3400 Hillerød Vi starter kl. 13.00 Tilmelding/afbud til Kredsmødet oplyses til Peter Mail: pmsalling@gmail.com Mobil/SMS: 21 66 34 78 senest d. 27. marts.