Landsforeningens dokumenter

Opdateret 18/3 2021:

Samling af dokumenter, skemaer, vejledninger mm. til gavn for foreningernes arbejde.
Download og print, eller kontakt Sekretariatet for bestilling.

Oversigt for denne side:

Foldere og pjecer

Vedtægter, Love & Retningslinjer:

  PDF  Vedtægter for Landsforeningen Lænken v. 2020
  PDF  Lokalforeningslove v. 2020 
  PDF  Afdelingslove for Lænkens Unge Ambassadører – LUA v. 2017 
  PDF  Retningslinjer for Kredsråd v. 2018 
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til web v. 2019

Håndbøger, Foreningsfoldere mv.:

  PDF  Håndbog: Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter v. 2018
  PDF  Håndbog for Lænkens Lokalforeninger v. 2016 
  PDF  Gør jeres Lænkeforening mere synlig v. 2015 
Ideer og tips til PR-arbejdet i lokalområdet
  PDF  Folder om vores hjemmeside v. 2018
Nyttig information om brug af hjemmesiden.
  PDF  Vejledning om vores PDF-viser v. 2017
Om online læsning af større brochurer, pjecer mv.
            Lokalforeningsfoldere 
Flere af foreningerne har deres egen præsentationsfolder. Se under din forening i Forenings oversigten.
(Kontakt Sekretariatet for udarbejdelse af jeres egen lokalforenings folder eller revidering.)

Samarbejdsaftale mellem Foreningerne/Ambulatorierne:

  PDF  Samarbejdsaftale 2014

Medlemsregistrering & Samtykkeerklæringer: 

 

PDF  Bruger samtykkeerklæring om kontaktarbejdet v. 2016
Udfyldes i hånden og opbevares af lokalforeningen.

  PDF  GDPR-Samtykkeerklæring for medlemsregistrering v. 2020
Udfyldes i hånden og opbevares af lokalforeningen.
  DOC  GDPR-Samtykkeerklæring for medlemsregistrering v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”. Opbevares af Lokalforeningen.
  PDF  Medlemsregistrering af nye medlemmer v. 3/7 2020
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
Husk at udfylde GDPR-samtykkeerklæring.
  DOC Medlemsregistrering af nye medlemmer v. 3/7 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
Husk at udfylde GDPR-samtykkeerklæring.

Bestyrelsesarbejdet: 

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes Bestyrelsesarbejde v. 2019
 

PDF  Vejledning i at udfylde Lænkens skemaer på PC v. 2020

  PDF  Retningslinjer til Lokalforeningerne om GDPR v. 2019
Se også Samtykkeerklæringer vedr. medlemsregistrering.

Kredsrådsarbejdet:

  PDF  Retningslinjer for Kredsrådene v. 2018 
  PDF  Skema for tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019  

Generalforsamling 2020: 

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes generalforsamling v. 2020
  PDF  Skema for generalforsamlings valg v. 2020
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
  DOC Skema for generalforsamling valg mm. v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
  PDF  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2019 
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
  EXC  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2019 
Excel regneark. Udfyldes på PC.

Repræsentantskab 2021: 

  Tilmeldingsblanketter – se her

Databeskyttelse / GDPR: 

  PDF  Landsforeningen Lænkens Databeskyttelsespolitik v. 2018
  PDF  Retningslinjer til Lænkens lokalforeninger om databeskyttelsespolitik v. 2019
  PDF  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 2020
  DOC Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til hjemmesiden v. 2019 

Kampagner som f.eks. Uge40: 

  DOC Skema om LF support / orientering v. 2019
  DOC Skema for aktivitets annoncering v. 2019

Hjemmesiden:

  PDF  Informationsfolder om vores hjemmeside. v. 2018 
Nyttig viden om brug af hjemmesiden mv.
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til web v. 2019 

Refusion og Tilskud: Opdateret

  PDF  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2021 Nyt 
Udfyldes i hånden. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  DOC  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2021 Nyt 
Udfyldes på PC. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  PDF  Skema for tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019 

Øvrigt:

  PDF  Landsforeningens prisliste v. 2017 
Køb af diverse. Se oversigt på siden Øvrige materialer.  Kontakt Sekretariatet for bestillinger.
  PDF  Krøniken om Lænken 1954-2004
Lænkens første 50 år forfattet af Henrik Risegaard Jensen
  PDF  Lænkesangen
  PDF  Nålesangen

 

Oversigt for denne side:

 • Vedtægter, Love og Retningslinjer

 • Håndbøger, Foreningsfoldere, Vejledninger mv.

 • Samarbejdsaftale mellem Frivillige/Ambulatorierne

 • Medlemsregistrering & Samtykkeerklæringer 

 • Bestyrelsesarbejdet

 • Kredsrådsarbejdet

 • Generalforsamling

 • Repræsentantskab

 • Databeskyttelse – GDPR

 • Kampagner som f.eks. Uge40 

 • Hjemmesiden

 • Refusion og Tilskud

 • Øvrigt – prisliste, opslag, sange mv.

Seneste ændringer eller tilføjelser

 • Repræsentantskab 2021: Tilmeldingspapirer

 • Transportrefusion 2021: Nyt tilføjet.

 • Udfylde skemaer på PC: Vejledning ses under “Bestyrelsesarbejdet” 

Udfylde skemaer på PC

Vores skemaer mærket DOC kan udfyldes på PC.
De fleste tekstprogrammer kan læse dem.
Se nem vejledning

Informationsfolder om vores hjemmeside

Nyttig viden om brug af hjemmesiden mv.
Læs mere

Foldere og pjecer

Vores foldere og pjecer er gratis og kan bestilles online.

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling