Landsforeningens dokumenter

Samling af dokumenter, skemaer, vejledninger mm. til gavn for foreningernes arbejde.
Download og print, eller kontakt Sekretariatet for bestilling.

Oversigt for denne side (opdateret 11/11 2019):

Foldere og pjecer

Vedtægter, Love & Retningslinjer:

  PDF  Vedtægter for Landsforeningen Lænken v. 2018
  PDF  Lokalforeningslove v. 2018 
  PDF  Afdelingslove for Lænkens Unge Ambassadører – LUA v. 2017 
  PDF  Retningslinjer for Kredsråd v. 2018 
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til web v. 2019 ny

Håndbøger, Foreningsfoldere mv.:

  PDF  Håndbog: Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter v. 2018
  PDF  Håndbog for Lænkens Lokalforeninger v. 2016 
  PDF  Gør jeres Lænkeforening mere synlig v. 2015 
– Ideer og tips til PR-arbejdet i lokalområdet
  PDF  Folder om vores hjemmeside v. 2018)
– Nyttig information om brug af hjemmesiden.
  PDF  Vejledning om vores PDF-viser v. 2017
– om læsning af større brochurer, pjecer mv.
            Lokalforeningsfoldere 
– Flere af foreningerne har deres egen præsentationsfolder. Se under din forening i Forenings oversigten. (Kontakt Sekretariatet for udarbejdelse af jeres egen lokalforenings folder eller revidering.)

Samarbejdsaftale mellem Foreningerne/Ambulatorierne:

  PDF  Samarbejdsaftale 2014

Samtykkeerklæringer: Opdateret

 

PDF  Bruger samtykkeerklæring om kontaktarbejdet v. 2016

  PDF  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. maj 2019 ny
  DOC  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. maj 2019 ny

Bestyrelsesarbejdet: 

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes Bestyrelsesarbejde v. 2019
  PDF  Retningslinjer til Lokalforeningerne om GDPR v. maj 2019
– se også Samtykkeerklæringer vedr. medlemsregistrering.

Kredsrådsarbejdet:

  PDF  Retningslinjer for Kredsrådene v. 2018 
  PDF  Skema for tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019  

Generalforsamling 2019:

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes generalforsamling
  PDF  Skema for Lokalforeningers generalforsamling valg mm.
  PDF  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2018 
  EXC  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2018 

Repræsentantskab 2020: Udsendes marts 2020

  PDF  Repræsentantskabsmøde – information om tilmelding mv.
  PDF  Tilmeldingskema for repræsentanter
  PDF  Tilmeldingskema for gæster

Databeskyttelse – GDPR: Opdateret

  PDF  Landsforeningens databeskyttelsespolitik GDPR v. maj 2018
  DOC  Retningslinjer til Lokalforeningerne om GDPR v. maj 2019 ny
  PDF  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. maj 2019 ny 
  DOC  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. maj 2019 ny

Kampagner som f.eks. Uge40: 

  DOC Skema om LF support / orientering v. 2019
  DOC Skema for aktivitets annoncering v. 2019

Hjemmesiden:

  PDF  Informationsfolder om vores hjemmeside. v. 2018 
– Nyttig viden om brug af hjemmesiden mv.
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til web v. 2019 version 2 

Refusion og Tilskud:

  PDF  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2019 
Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  PDF  Skema for tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019 


Øvrigt:

  PDF  Landsforeningens prisliste v. 2017 
– Køb af diverse. Se oversigt på siden Øvrige materialer.  Kontakt Sekretariatet for bestillinger.
  PDF  Krøniken om Lænken skrevet af Henrik Risegaard Jensen – 1954-2004.
  PDF  Lænkesangen
  PDF  Nålesangen

 

Opdateret 11/11 2019

Oversigt for denne side:

 • Vedtægter, Love og Retningslinjer

 • Håndbøger, Foreningsfoldere, Vejledninger mv.

 • Samarbejdsaftale mellem Frivillige/Ambulatorierne

 • Samtykkeerklæringer

 • Bestyrelsesarbejdet

 • Kredsrådsarbejdet

 • Generalforsamling

 • Repræsentantskab

 • Databeskyttelse – GDPR

 • Kampagner som f.eks. Uge40 

 • Hjemmesiden

 • Refusion og Tilskud

 • Øvrigt

Seneste ændringer eller tilføjelser

 • Nålesangen: Kan hentes under Øvrigt

 • Kredsmøde tilskud: Skema tilføjet.

 • GDPR: Opdateret retningslinjer for lokalforeninger, samt medlemssamtykke for registrering.

 • Lokalforenings nyheder: Retningslinjer for bidrag.

Foldere og pjecer

Foldere og pjecer der er gratis og kan bestilles online.

Informationsfolder om vores hjemmeside

Nyttig viden om brug af hjemmesiden mv.

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling