Landsforeningens dokumenter

Samling af dokumenter, skemaer, vejledninger mm. til gavn for foreningernes arbejde.
Download og print, eller kontakt Sekretariatet for bestilling.

Oversigt for denne side (indhold opdateret 14/10 2020):

Foldere og pjecer

 

Vedtægter, Love & Retningslinjer: Opdateret

  PDF  Vedtægter for Landsforeningen Lænken v. 2020 – Ny
  PDF  Lokalforeningslove v. 2020 – Ny 
  PDF  Afdelingslove for Lænkens Unge Ambassadører – LUA v. 2017 
  PDF  Retningslinjer for Kredsråd v. 2018 
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til web v. 2019

Håndbøger, Foreningsfoldere mv.:

  PDF  Håndbog: Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter v. 2018
  PDF  Håndbog for Lænkens Lokalforeninger v. 2016 
  PDF  Gør jeres Lænkeforening mere synlig v. 2015 
Ideer og tips til PR-arbejdet i lokalområdet
  PDF  Folder om vores hjemmeside v. 2018)
Nyttig information om brug af hjemmesiden.
  PDF  Vejledning om vores PDF-viser v. 2017
Om online læsning af større brochurer, pjecer mv.
            Lokalforeningsfoldere 
Flere af foreningerne har deres egen præsentationsfolder. Se under din forening i Forenings oversigten.
(Kontakt Sekretariatet for udarbejdelse af jeres egen lokalforenings folder eller revidering.)

Samarbejdsaftale mellem Foreningerne/Ambulatorierne:

  PDF  Samarbejdsaftale 2014

Medlemsregistrering & Samtykkeerklæringer: Opdateret

 

PDF  Bruger samtykkeerklæring om kontaktarbejdet v. 2016

  PDF  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 17/1 2020
Udfyldes i hånden.
  DOC  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 17/1 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
  DOC Medlemsregistrering af nye medlemmer v. 3/7 2020 ny
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
Husk at udfylde GDPR-samtykkeerklæring.
  PDF  Medlemsregistrering af nye medlemmer v. 3/7 2020 ny
Udfyldes i hånden. Scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
Husk at udfylde GDPR-samtykkeerklæring.

Bestyrelsesarbejdet: 

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes Bestyrelsesarbejde v. 2019
 

PDF  Vejledning i at udfylde Lænkens skemaer på PC v. 2020

  PDF  Retningslinjer til Lokalforeningerne om GDPR v. 2019
Se også Samtykkeerklæringer vedr. medlemsregistrering.

Kredsrådsarbejdet:

  PDF  Retningslinjer for Kredsrådene v. 2018 
  PDF  Skema for tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019  

Generalforsamling 2020: 

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes generalforsamling v. 2020
  DOC Skema for Lokalforeningers generalforsamling valg mm. v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
  PDF  Skema for Lokalforeningers generalforsamling valg mm. v. 2020
  PDF  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2019 
  EXC  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2019 

Repræsentantskab 2020: 

  Find alle materialer her

Databeskyttelse / GDPR: Opdateret

  PDF  Landsforeningen Lænkens Databeskyttelsespolitik v. 2018 v. 2018
  PDF  Retningslinjer til Lænkens lokalforeninger om databeskyttelsespolitik v. 2019
  PDF  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 17/1 2020 ny
  DOC Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 17/1 2020 ny
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.

Kampagner som f.eks. Uge40: 

  DOC Skema om LF support / orientering v. 2019
  DOC Skema for aktivitets annoncering v. 2019

Hjemmesiden:

  PDF  Informationsfolder om vores hjemmeside. v. 2018 
Nyttig viden om brug af hjemmesiden mv.
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til web v. 2019 

Refusion og Tilskud:

  PDF  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2020 
Udfyldes i hånden. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  DOC  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2020 Nyt 
Udfyldes på PC. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  PDF  Skema for tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019 

Øvrigt:

  PDF  Landsforeningens prisliste v. 2017 
Køb af diverse. Se oversigt på siden Øvrige materialer.  Kontakt Sekretariatet for bestillinger.
  PDF  Krøniken om Lænken 1954-2004 skrevet af Henrik Risegaard Jensen
  PDF  Lænkesangen
  PDF  Nålesangen

 

Opdateret 14/10 2020

Oversigt for denne side:

 • Vedtægter, Love og Retningslinjer

 • Håndbøger, Foreningsfoldere, Vejledninger mv.

 • Samarbejdsaftale mellem Frivillige/Ambulatorierne

 • Medlemsregistrering & Samtykkeerklæringer 

 • Bestyrelsesarbejdet

 • Kredsrådsarbejdet

 • Generalforsamling

 • Repræsentantskab

 • Databeskyttelse – GDPR

 • Kampagner som f.eks. Uge40 

 • Hjemmesiden

 • Refusion og Tilskud

 • Øvrigt – prisliste, opslag, sange mv.

Seneste ændringer eller tilføjelser

 • Transportrefusion: Nyt tilføjet til at udfylde på PC.

 • Vedtægter/Foreningslove: Opdateret til 2020 version.

 • Medlemsregistrering: Opdateret skema juli 2020.
  Både til PC og udfyldning i hånden.

 • Udfylde skemaer på PC: Vejledning ses under “Bestyrelsesarbejdet” – nu virker linket 🙂

 • Generalforsamling 2020: Papirer tilføjet

 • Medlemsregistrering: Se under “Samtykkeerklæringer …”

Foldere og pjecer

Foldere og pjecer der er gratis og kan bestilles online.

Informationsfolder om vores hjemmeside

Nyttig viden om brug af hjemmesiden mv.

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling