Kredsråd – lokalforeninger i samarbejde

Formål: Gennem samarbejde i kredsrådene skal det gøres muligt for lokalforeningerne at påtage sig ansvaret for og gennemførelsen af større opgaver i forbindelse med lænkearbejdet i området.

Landsforeningen Lænken (LF) har 4 Kredsråd, som er et samarbejdsorgan for lokalforeningerne i et geografisk afgrænset område. De består af repræsentanter fra lokalforeningerne, hvoraf mindst én skal være medlem af lokalforeningernes bestyrelse. Herudover deltager en repræsentant fra LF’s bestyrelse. Kredsrådene konstituerer sig selv hvert år ved første møde efter d. 1. april med en mødeleder og en økonomiansvarlig.

Kredsrådets opgaver er:

  1. Yde gensidig hjælp til en lokalforening, der i en given periode kan have behov herfor.
  2. Gennem orienteringsmøder og andre arrangementer f.eks. uge 40, frivilligheds-/kulturdage udbredes kendskabet til Lænken, samt det nyttige i det frivillige arbejde. Landsforeningen orienteres om afholdelse af temadage.
  3. Planlægge og gennemføre fællesarrangementer, som f.eks. temadage, stiftelsesfest, julearrangement og fællesudflugter m.v.
  4. Drøfte og komme med forslag til nye tiltag og projekter, som kan være aktuelle på landsplan. Herunder udarbejde eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmøderne. Forslag fremsættes af en lokalforening i kredsen.
  5. Sørge for at medlemmerne og brugerne i lokalforeningerne løbende orienteres om kredsrådet f.eks. via referaterne.

Kredsråds oversigten er gældende januar 2019:

Jylland/Fyn 
Lokalforeningerne:
Guderup • Herning • Sønderborg • Aabenraa
Repræsentant for LF’s bestyrelse: 
Kurt – Se bestyrelsen 
Kontakt Mødeleder:
Tlf.:
Mail:
Att.:
 
Arne
23 34 54 59
arnedreier44@gmail.com Kredsråd Jylland/Fyn
     
København Nord 
Lokalforeningerne:
Gribskov • Helsingør • Herlev • Hillerød • Lyngby
LF repræsentanter for LF’s bestyrelse er enten:  
Michael, Tonny, Henrik, Mia, Lise & Peter – Se bestyrelsen
Kontakt Mødeleder:
Tlf.:
Mail:
Att.:
  
Philip
60 46 24 71
philiphjorth.ph@gmail.com
Kredsråd Nord
     
København Syd 
Lokalforeningerne:
Amager • Glostrup • Hvidovre • Ishøj • Rødovre
LF repræsentanter for LF’s bestyrelse er enten:
Michael, Tonny, Henrik, Mia, Lise & Peter – Se bestyrelsen
Kontakt Mødeleder:
Tlf.:
Mail:
Att.:
 
Går på skift
40 98 27 59
lf@laenken.dk 
Kredsråd Syd
     

Sjælland 
Lokalforeningerne:
Køge • Maribo • Næstved • Roskilde
LF repræsentanter for LF’s bestyrelse er enten:
Michael, Tonny, Henrik, Mia, Lise & Peter – Se bestyrelsen

Kontakt Mødeleder:
Tlf.:
Mail:
Att.:
.
Jens
46 32 53 42 
Kredssjaelland@live.dk Kredsråd Sjælland

Kontakt til LF’s repræsentanter:

Bestyrelsesoversigt

Siden er opdateret 5/11 2019

Seneste ændringer vedr. Kredsråd: 

   • Kreds Sjælland: Solrød og Greve Lænken er lukket.

Retningslinjer for Kredsrådene (version 2018)
Skema for tilskud til kredsmøder (version 2019)