Kreds Jylland/Fyn sommerfest
 

Lørdag d. 4. august 2018 mødtes deltagere fra foreningerne i Kreds Jylland/Fyn til sommerfest i Guderup Lænken. Det blev fejret med grillmad og flere nåleoverrækkelser.

Her grilles der på livet løs. Arne, formand f. Guderup, Kurts kone Lone og undertegnede.
PS: Det er min den største grill 🙂
 

Overrækkelse af en 3 måneders nål til Rikke, en 10 års nål til Lars og en 10 års nål til Arne.
Nålene blev overrakt ved vores sommerfest, hvor der var fremmødt 34 voksne og 9 børn.
Deriblandt 4 gæster fra Hvidovre Lænken.

Hilsen Brian.
 

Red.: Nåle uddeles som en erkendtlighed for trofast medlemsskab af Lænken.

 
21/8 2018 Lænken Web