Afholdte aktiviteter og kurser 2017


 

Aktiviteter / Kurser Dato Status  Evt. info
       
Møde om Respektkampagnen 2017
Forberedelsesmøde.
 9/1 Afholdt  
       
Bestyrelsens arbejdsweekend i januar
Landsforeningens bestyrelse er samlet for planlægning og debat.
13-15/1 Afholdt  
       
Foreningskursus I
Kurset for alle lænkemedlemmer, som ikke tidligere har deltaget.
25-26/1 Afholdt  
       

Lænkens Ambassadører
Kursus.

4/3 Afholdt Info
       

Respektkampagnen 2017:
Gør noget ved et alkoholproblem og få respekten tilbage
Lænken deltager årligt i kampagnen, og mange lokalforeninger har haft travlt med at dele materialer ud. Læs mere her.

24/1-6/3 Afholdt Info
       

Viden om Antabus – Sjælland
Udlevering, virkning og bivirkning. Kursusdag for kontaktmedarbejdere.

11/3 Afholdt  
       

Viden om Antabus – Jylland
Udlevering, virkning og bivirkning. Kursusdag for kontaktmedarbejdere.

18/3 Afholdt  
       
LUA temaaften – “Kender du også følelsen af SKAM?”
Mange voksne børn fra familier med alkoholproblemer har oplevet at føle skyld og skam det meste af deres liv. Hvad er forskellen på skyld og skam – og hvordan kan skam også vendes til en drivkraft og styrke.
4/4 Afholdt Plakat/Info
       
Frist for indsendelse af generalforsamlingspapirer
15/4  
       
Bestyrelses og Kassererkursus
Kurset handler om arbejdet i lokalforeningsbestyrelse og henvender sig især til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og kassererarbejdet.
22-23/4 Afholdt  
       
Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet afholdt på Hotel Scandic Ringsted.
20/5 Afholdt  
       
Ladywalk med Lænken
Den årlige gåtur foregik i det skønne område ved Amager Strandpark. Det er 17. gang det afholdes og Lænken har deltaget 8 gange. Amager Lænken bød forinden på sandwich.
29/5 Afholdt  
       
Landsforeningens arbejdsweekend
Den nye bestyrelse var samlet for behandling af de større emner samt planlægning af kommende aktiviteter/kurser.
9-11/6 Afholdt  
       
LUA på Folkemødet på Bornholm
Allinge: LUA deltog i Alkohol & Samfunds arrangement ‘Alkohol koster på bundlinjen’. Eventen kl. 8-9 fortsatte med networking.
16/6 Afholdt  
       
Sommertræf 2017
Lænkens traditionsrige sommertræf afholdes på det dejlige sted: Laugesens Have i Videbæk ved Herning.
3-7/7 Afholdt  
       
Ecco Walkaton
Afviklet i København. Overskuddet gik til Hjerteforeningen og SOS børnebyerne.
10/9 Afholdt  
       
Temadag for Kredsråd på Sjælland
Afholdt i Hvidovre Lænken.
23/9 Afholdt  
       
Stiftelsesfest
I år blev festen holdt på Midtals Friskole ved Augustenborg på Als.
7/10 Afholdt  
       
Efterårskampagne og Uge40 – 2017
Lænkens årlige Uge40 kampagne med stande mv.
Efterår Afholdt

Info
Event Kbh.H

       
Møde for samarbejdende Lokalforeninger og Novavì amb.
Ambulatorier og foreninger holder jævnligt fællesmøde for debat og samarbejde.
31/10 Afholdt  
       
Foreningskursus 2
Kurset henvender sig til medlemmer, som har deltaget i  Foreningskursus 1, og nu gerne vil arbejde som kontaktmedarbejder.
4-5/11 Afholdt  
       
Infoaften for praktiserende læger
Ved Lænkens Unge Ambassadører.
9/11  Afholdt  
       
Uge40 evaluering & Banko 100
Arrangementet aflyst og forsøges afholdt efter nytår.
17/11 Aflyst / Udskudt 
       
Opfølgning for pårørende
Weekend for pårørende som tidligere har deltaget i en pårørende weekend.
18-19/11 Afholdt  
       
Antabuskursus Jylland
Kurset afholdtes i Guderup samtidig med Kreds Jylland mødet..
18/11 Afholdt  
       
Informationsmøde om Respektkampagnen 2018
Alkohol & Samfund i samarbejde med Trygfonden, som står for kampagnen, holdt orienteringsmøde for kommune repræsentanter og Lænkens frivillige.
23/11 Afholdt