Om Landsforeningen Lænken

[ Diverse links til sidst på denne side ]

Landsforeningen Lænken har til formål at forebygge alkoholproblemer ved at hjælpe mennesker med alkoholrelaterede problemer og vejlede deres pårørende og andre til de bedste behandlingsmuligheder.
Samt at være et godt supplement til den professionelle behandling, for at fastholde den enkeltes beslutning om et bedre liv med tilbuddet om fællesskab uden alkohol.

Lænkens foreninger fungerer som selvhjælpsgrupper
– sammen støtter vi hinanden i hverdagen

Lænkens idégrundlag:

I Lænken vil vi arbejde for
  • at færre mennesker får problemer med alkohol
  • at livskvaliteten for dem, der har problemer med alkohol, øges
  • at mennesker med alkoholproblemer og nærtstående til disse, anskues som en ressource i tilrettelæggelse af effektive forebyggelses- og behandlingsindsatser.
     

Lænkens idégrundlag:

TILLID
Landsforeningen Lænken og dens tilknyttede lokalforeninger bygger på en tillid til, at mennesker med alkoholproblemer selv kan løse problemerne med støtte fra fællesskabet i lokalafdelingen og eventuelt med professionel bistand.
 
RESPEKT
Landsforeningen Lænkens arbejde skal foregå på grundlag af de ressourcer – samt ønsker og behov, som mennesker med alkoholrelaterede problemer selv har.
 
UAFHÆNGIGHED
Landsforeningen Lænken og dens tilknyttede lokalforeninger er uafhængige af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser, og alle aktiviteter foregår i et alkoholfrit miljø. Der kræves ikke afholdsløfte i Lænken.
 

 

Lænken er medlemsstyret

Lænken er demokratisk styret af medlemmerne, som er inddelt i:

  • Grønne medlemmer – som selv har haft et problem med alkohol
  • Blå medlemmer – som er pårørende eller voksne børn fra familier med et alkoholproblem
  • Øvrige medlemmer – som sympatiserer med Lænkens fællesskab uden alkohol

Lænkens medlemmer er organiserede i knap 20 lokalforeninger med deres egne årligt valgte bestyrelser. Alle medlemmer kan vælges til bestyrelser. Formanden skal dog være et grønt medlem, bortset fra LUA’s foreninger, hvor alle medlemmer er blå.

Hvert år vælger de lokale foreninger en eller flere repræsentanter til den årlige nationale generalforsamling kaldet Repræsentantskabet. Her vælges Landsforeningens bestyrelse.

Landsforeningens bestyrelse leder organisationens arbejde med hjælp fra ansatte og frivillige i sekretariatet.

Læs om foreningslivet i Lænken

Kontakt Sekretariatet for generel
information  om  Lænken og de frivillige.

Læs mere om Lænken:

Formål
Struktur og Opbygning
Lokalforenings oversigten
LUA – Lænkens Unge Ambassadører
Sekretariatet
Samarbejde & Netværk
Tak til sponsorer
Arkivet
Bliv støttemedlem eller giv en gave til Lænken