Afholdte aktiviteter og kurser 2020


 

Aktiviteter / Kurser Dato Status Evt. info
       
Alkoholkonference 2020 – DNA20
Lænken deltog i den årlige konference arrangeret af Alkohol & Samfund i samarbejde med Trygfonden. Anni fra LUA var inviteret taler med “En Personlig Fortælling”.
28/1-29/1 Afholdt DNA20
       
Foreningskursus 1
Kurset er primært for nye medlemmer af Lænken. Afholdt på Hotel Comwell i Roskilde.
8/2-9/2 Afholdt Invitation
       
Temadag for de sjællandske kredsråd
Deltagerne samledes til debatdag i Hvidovre Lænken med temaemner om bla. at nytænke foreningslivet, samt at tage initiativer/kontakt til sundheds-/behandlingsteder om vores supplerende tilbud.
29/2 Afholdt Invitation
       
Bestyrelse-/kassererkursus
Henvender sig især til nye bestyrelsesmedlemmer og kasserer. Kurset blev desværre aflyst grundet Corona.
25-26/4 Aflyst  
       
Repræsentantskabet 2020
Med 4 ugers forsinkelse grundet Corona-krisen blev repræsentantskabet afholdt.
13/6 Afholdt Info 
       
Sommertræf 2020
Vi måtte desværre aflyse grundet usikkerhed om afholdelse i forb. med Corona-krisen.
29/6-3/7 Aflyst   
       
Kontaktmedarbejderkursus (Foreningskursus 2)
Kursus afholdt for medlemmer med interesse for arbejdet som kontaktmedarbejder.
29-30/8 Afholdt Info 
       
VBA forløb startet
Lænken og LUA har startet nyt hold op med Voksne Børn af Alkoholafhængige (VBA). Læs mere om VBA.
30/8… Startet  
       
Heldags tur til Egeskov slot
Landsforeningen inviterede alle medlemmer og børn på en tur til Egeskov Slot på Fyn afsluttende med middag.
12/9 Afholdt Info 
       
Landsforeningens Stiftelsesfest – 66 år
Desværre aflyst grundet stramninger i forsamlingsregel (Corona). Afholdes næste år i Tårnbyparkens Festsal, Amager.
3/10 Aflyst  
       
Miniefterårsferie 2021 – Uge 42
Dejlige dage for familier i Laugesens Have ved Videbæk.
12-16/10 Afholdt Info
Takkebrev
       
Ide & Aktiv weekenden 2020
Lænkens interne konference afholdt på hotel Comwell i Roskilde. Fokus emner: Brugen af de sociale medier, opfølgning på rapporten fra sidste års Idé & Aktiv samt udbredelse af vores nye foldere.
24-25/10 Afholdt  
       
Kursus for pårørende
Vores populære kursus, som var planlagt afholdt på hotel Comwell i Roskilde, måtte desværre aflyses grundet de aktuelle Corona-restriktioner.
7-8/11 Aflyst  
       
VBA kursus – ekstra
LUA afholdt sammen med Novavì og Landsforeningen Lænken et kursus for Voksne Børn af Alkoholramte familier (VBA) – et “forældretrænings kursus”. På kurset lærte deltagerne som nye forældre bl.a., hvordan man som VBA’er kan være opmærksom på ikke at videreføre den adfærd, som stammer fra sin egen opvækst.
14-15/11 Afholdt LUA.www.dk:
VBA-kurser