Årsskrifter, rapporter & publikationer

 • Bestyrelsens beretning 2020/21 – 29. maj 2021 (PDF)
  Fra Landsforeningens Repræsentantskab.

 • Bestyrelsens beretning 2019/20 – 13. juni 2020 (PDF)
  Fra Landsforeningens Repræsentantskab.

 • Bestyrelsens beretning 2018/19 – 25. maj 2019 (PDF)
  Fra Landsforeningens Repræsentantskab.

 • “Når historien bliver historie” – maj 2018 (PDF)
  En rapport af Cand.psych., PhD. Helle Lindgaard. Rapporten undersøger om, og i givet
  fald hvordan, Landsforeningen Lænkens VBA-forløb (Voksne Børn fra familier med
  Alkoholproblemer) og LUA-tilbud (Lænkens Unge Ambassadører) medfører positiv
  forandring for unge og voksne fra familier med alkoholproblemer.

 • Bestyrelsens beretning 2017/18 – 26. maj 2018 (PDF)
  Fra Landsforeningens Repræsentantskab.

 • Årsskrift 2016 – udgivet maj 2017 (PDF)
  Aktivt medspil på alkoholområdet.

 • Bestyrelsens beretning 2016/17 – 19. maj 2017 (PDF)
  Fra Landsforeningens Repræsentantskab.

 • Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 – udgivet 2017 (PDF)
  “Vi tager hånd om alkoholproblemer”

 • Årsskrift 2012 – udgivet 2013 (PDF)
  Frivilligt Socialt Arbejde som supplement til alkoholbehandling.

 • Krøniken om Lænken – udgivet 2009 (PDF)
  Landsforeningen Lænken kunne den 3. oktober 2004 fejre 50 års jubilæum.
  Artikler fra bladet ”Nyt fra Lænken” fra 2005 fortalte om Lænkens historie.
  Artiklerne er samlet og lettere redigeret.
  Printes bedst på A4-sider. I alt 26 sider.

 
Se rapporten af
Cand.psych., PhD Helle Lindgaard
 
Omhandler Lænkens VBA-forløb for unge og voksne fra familier med alkoholproblemer.
(VBA: VoksenBarn af Alkoholafhængig)

Regnskaber:

Denne side er opdateret 9/8 2021