Årsskrifter, rapporter & publikationer

 
Se rapporten af
Cand.psych., PhD Helle Lindgaard
 
Omhandler Lænkens VBA-forløb for unge og voksne fra familier med alkoholproblemer.
(VBA: VoksenBarn af Alkoholafhængig)

Denne side er opdateret 28/6 2021