Årsskrifter, rapporter & publikationer

 [ Smartphoneshent PDF her ]

Se rapporten af
Cand.psych., PhD Helle Lindgaard
 
Omhandler Lænkens VBA-forløb for unge og voksne fra familier med alkoholproblemer.
(VBA: VoksenBarn af Alkoholafhængig)

Regnskaber:

Denne side er opdateret 9/8 2022