Arkivet

 

Årsskrifter & Rapporter
Publikationer, beretninger og regnskaber.
 

Lænkens nyhedsmails 
Til medlemmer, samarbejdspartnere, kommuner, behandlere og øvrige interesserede. 
 

Nyhedslisten 
Nyheder fra Lænken siden 2017 og til i dag. 
 

Lænken mener 
Diverse offentlige høringssvar, forslag og udtalelser fra Lænken igennem de sidste år. 
  

Lokalforenings NyhedsBreve 
Diverse nyt til gavn i foreningernes arbejde. 
  

Historiske skrifter mv.
Læs bla. Krøniken om Lænken og Træk af alkoholismens historie.
 

Nyt fra Lænken
Vores blad som pt. holder pause i udgivelsen.