Lænkens struktur og opbygning

[ Diverse undersider/links finder du efter teksten ]

Landsforeningen Lænken er en landsdækkende brugerstyret interesseorganisation, som repræsenterer mennesker med et problematisk forhold til alkohol, deres pårørende og børn, og som støtter sociale fællesskaber som led i forebyggelse af alkoholproblemer.

Lænkens arbejde bygger på medlemmerne, som mødes for at støtte hinanden uge efter uge i lokalforeningerne.

Lokalforeningerne vælger deres egne bestyrelser. Lokalforeningerne samles i Kredsråd, som mødes regelmæssigt for at støtte hinanden, udveksle erfaringer og lave fællesarrangementer.

Lokalforeningerne vælger Landsforeningens bestyrelse på den årlige generalforsamling – Repræsentantskabet.

Landsforeningen bestyrelse nedsætter en række udvalg af frivillige på tværs af landets lokalforeninger, som varetager specifikke opgaver igennem året.

Desuden deltager Lænken i forskellige eksterne samarbejder.
 

Læs mere om Lænkens struktur, opbygning & formål: