Lænkens struktur og opbygning

Landsforeningen Lænken er en landsdækkende brugerstyret interesseorganisation, som repræsenterer mennesker med et problematisk forhold til alkohol, deres pårørende og børn, og som støtter sociale fællesskaber som led i forebyggelse af alkoholproblemer.

Lænkens arbejde bygger på medlemmerne, som mødes for at støtte hinanden uge efter uge i lokalforeningerne.

Lokalforeningerne vælger deres egne bestyrelser. Lokalforeningerne samles i Kredsråd, som mødes regelmæssigt for at støtte hinanden, udveksle erfaringer og lave fællesarrangementer.

Lokalforeningerne vælger Landsforeningens bestyrelse på den årlige generalforsamling – Repræsentantskabet.

Landsforeningen bestyrelse nedsætter en række udvalg af frivillige på tværs af landets lokalforeninger, som varetager specifikke opgaver igennem året.

Desuden deltager Lænken i forskellige eksterne samarbejder.
 

Læs mere om Lænkens struktur og opbygning samt formål:

Håndbog: Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter
Om Lænken
Lænkens formål

Struktur og opbygning:

Landsforeningens bestyrelse
Udvalg
Lokalforeninger
LUA – Lænkens Unge Ambassadører
Repræsentantskabet
Kredsråd
Sekretariatet & Pressekontakt