Lænkens udvalg:

Opdateret juli 2023

Landsforeningens bestyrelse nedsætter en række udvalg af frivillige på tværs af landets lokalforeninger, som varetager specifikke opgaver igennem året.

Udvalg:
Kontaktperson(er)
Opgave:

 

Aktivitetsudvalg
Kurt
Udvalget har ansvaret for familie aktiviteter bla. Sommertræf (Uge27) og Mini-Efterårsferie (Uge42).
   
Facebook/Instagram
SekretariatetJens
Administration af Lænkens sociale medier:
Facebook / Facebook-forening & Instagram
   
Festudvalg
Landsforeningen 
Arrangerer Lænkens fester og sammenkomster.
   
Hjemmesiden
Georg & Sekretariatet
Administration af Lænkens hjemmeside
   
Kursusudvalg
Kurt
Udvalget planlægger, gennemfører og evaluerer Lænkens kurser.
   
Lovudvalg
Kurt
Nedsættes efter behov ved forslag om ændringer i vedtægter og love for Landsforeningen, lokalforeninger mv. Lovudvalget har ligeledes til opgave at sikre , at reglerne svarer til faktiske forhold og selv komme med forslag til ændringer.
   
Lænkens Ambassadører
Kurt
Landsforeningen Lænken uddanner Ambassadører og Unge Ambassadører (LUA) til at vende deres livserfaringer med alkohol til en styrke. De fortæller om deres egne erfaringer med alkoholproblemer, og om hvordan deres frivillige arbejde i Lænken har været med til at hjælpe dem. (Hed tidligere Oplysningskonsulenter). Info.
   
Lænkens Unge Ambassadører (LUA)
Niklas
LUA er en medlemsdrevet forening for voksne børn af alkoholafhængige. LUA’s hovedformål er at medvirke til at opbygge netværk, skabe dialog, nedbryde tabuer og formidle viden om, indsigt i og oplysning om følgerne af en opvækst i familier med alkoholmisbrug. Læs mere om LUA
   
PR-udvalg
Kurt & Henrik
Udvalget er ansvarlig for nyhedsmails, hjemmesiden, brochurer, PR-strategier og oplysning i øvrigt.
   
Pårørendeudvalg
Hanne
Udvalget består af blå medlemmer og repræsentant for LF, og har til opgave at komme med forslag til og gennemføre aktiviteter, som kan styrke samarbejdet blandt de pårørende. F.eks. kurser og oprettelse af netværksgrupper.
   
Support, øvrig
Se Sekretariatet
Brandsoft-superbruger, Intern revisor, IT-support, Medlemsdatabasen m.fl.
   
Økonomiudvalg
Henrik 
Varetager Lænkens økonomi, budget, regnskaber mv.
 
&
 
Udvalg til specialopgaver Ved siden af de stående udvalg oprettes efter behov andre udvalg – ad hoc udvalg – som løser særlige opgaver.