Lænkens udvalg:

 
Landsforeningen bestyrelse nedsætter en række udvalg af frivillige på tværs af landets lokalforeninger, som varetager specifikke opgaver igennem året.

Udvalg:
Kontaktperson
Opgave:

 

Kursusudvalg
Kurt
Udvalget planlægger, gennemfører og evaluerer Lænkens kurser.
   
PR-udvalg
Kurt
Udvalget er ansvarlig for nyhedsmails, hjemmesiden, brochurer, PR-strategier og oplysning i øvrigt.
   
Lænkens Unge Ambassadører (LUA)
Niklas formand@lua.dk
LUA er en medlemsdrevet forening for voksne børn af alkoholafhængige. LUAs hovedformål er at medvirke til at opbygge netværk, skabe dialog, nedbryde tabuer og formidle viden om, indsigt i og oplysning om følgerne af en opvækst i familier med alkoholmisbrug. Læs mere om LUA
   
Lænkens Ambassadører
Kurt
Landsforeningen Lænken uddanner Ambassadører og Unge Ambassadører (LUA) til at vende deres livserfaringer med alkohol til en styrke. De fortæller om deres egne erfaringer med alkoholproblemer, og om hvordan deres frivillige arbejde i Lænken har været med til at hjælpe dem. (Hed tidligere Oplysningskonsulenter). Info.
   
Netværksgruppe for Pårørende
Hanne
Mia
Udvalget består af blå medlemmer og repræsentant for LF, og har til opgave at komme med forslag til og gennemføre aktiviteter, som kan styrke samarbejdet blandt de pårørende. F.eks. kurser og oprettelse af netværksgrupper.
   
Fondsudvalg
Henrik
Udvalget skriver ansøgninger og sikrer Landsforeningens økonomi.
   
Lovudvalg
Kurt
Nedsættes efter behov ved forslag om ændringer i vedtægter og love for LF, lokalforeninger mv. Lovudvalget har ligeledes til opgave at sikre reglerne svarer til faktiske forhold og selv komme med forslag til ændringer.
   
Festudvalg Sjælland
Kredsrådene på Sjælland
Arrangerer Landsforeningens fester og sammenkomster på Sjælland mv.
   
Festudvalg Jylland/Fyn
Kredsrådet Fyn/Jylland
Arrangerer Landsforeningens fester og sammenkomster på Jylland/Fyn.
   
Aktivitetsudvalg
Kurt
Udvalget har ansvaret for familie aktiviteterne, bla. Sommertræf og Mini-Efterårsferie.
   
Økonomiudvalget
Henrik 
Varetager Lænkens økonomi, budget, regnskaber mv.
   
Selvhjælpsgrupper
Peter 
   
Facebook
Bettina 
Administration af Lænkens Facebook
   
Hjemmesiden
Georg 
Administration af Lænkens hjemmeside
   
Udvalg til specialopgaver Ved siden af de stående udvalg oprettes efter behov andre udvalg – ad hoc udvalg – som løser særlige opgaver.
   

 

Opdateret 27/10 2020

Bestyrelse