Forklaringer på forkortelser, udtryk mm.

Såvel her på hjemmesiden, i materialerne og ude i foreningerne kan du læse/høre udtryk og forkortelser, som måske er nye for dig. På denne side kan du få en forklaring på det meste.

Hvad/Hvem (evt. forkortelse)
Forklaring [evt. mere info]

Alkoholiker / Alkoholisme
Den lægelige betegnelse for alkoholafhængighed. Det er ord som vi sjældent anvender i Lænken. Her taler vi mere om alkoholmisbruger, alkoholafhængighed eller at have et alkoholproblem. Den samme sprogbrug anvender størstedelen af misbrugs-/behandlingscentre efterhånden også. [ Se artikel i Alkohol & Samfund ]

Antabus
Det er et medicinsk præparat som kan hjælpe dig til at holde dig ædru og få løst nogle af de problemer, der er opstået, mens du har drukket. Antabus er ikke en behandling i sig selv, men en supplerende mulighed for ændre drikkevaner. [ Læs mere under Foldere/Pjecer ]

Blåt medlem (Blå)
Pårørende (partner, familiemedlem, ven og/eller kollega) kan blive blåt medlem af Lænken. (Se også Grønt medlem). 

Bruger
Ordet anvendes også for dem som kommer i lokalforeningerne og/eller i Novavì ambulatorierne.

Crave / craving
I alkoholsammenhæng betyder det alkoholafhængighed = trang til alkohol.

CVR
Det er lovpligtigt i dag at alle foreninger – også Lænkens lokalforeninger – skal være CVR-registreret. Vores foreningers CVR-nr. kan ses under den enkelte forening. Landsforeningen Lænken sørger for fornyelser/ændringer i CVR – Det Centrale Virksomhedsregister

Decharge
Ordet betyder, at en ledelse (ofte bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, som der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet. I Lænken er det et fast punkt på det årlige ordinære repræsentantskab. [ Info ]

Frivillige
Alle i LF – der sidder i bestyrelser, er kontaktmedarbejdere, deltager i LFs arbejde mv. – kaldes frivillige. Også betegnet som socialt frivilligt arbejde som er ulønnet.

GDPR
Det står for General Data Protection Regulation, og er en lovgivning, som er indført af EU. På dansk kaldes det Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen. Lænken har udarbejdet regler for Landsforeningen og Lokalforeningerne maj 2018. Læs mere i vores dokumentsamling her.
Læs mere om GDPR på Datatilsynets hjemmeside.

Grønt medlem (Grøn)
Brugere, som modtager eller har modtaget behandling for alkoholafhængighed, kan blive et grønt medlem af Lænken. (Se også Blåt medlem).

Kredsråd
Repræsentanter fra Lokalforeningerne mødes jævnligt i Lænkens Kredsråd. Her drøftes det daglige arbejde, udveksler erfaringer, planlægning af fælles PR-initiativer og der arrangeres fællesaktiviteter for medlemmerne i kredsens foreninger. [ Læs om Kredsråd ]

LF – Landsforeningen Lænken
Den landsdækkende forening for lokalforeningerne i Danmark, som tilbyder fællesskab uden alkohol og rådgivning/støtte til mennesker med alkoholproblemer. [ Om Lænken ]

Lokalforening
Alle Lænkeforeninger i Danmark er lokalforeninger under organisationen Landsforeningen Lænken, og tilbyder socialt samvær, samt støtte og rådgivning vedr. alkoholproblemer. [ Se foreningsoversigt ]

LUA – Lænkens Unge Ambassadører
Selvstændig forening under Landsforeningen Lænken for unge og voksne børn fra alkoholramte familier. LUA tilbyder medlemskab, laver arrangementer og holder foredrag. LUA ønsker at bryde  tabuet, skabe dialog og sætte fokus på vigtigheden af at børn i alkoholbelastede familier støttes. [ Læs om LUA ]

Lænke-ambulatorierne   Se Novavì.

Lænken
Har indtil 2016 været fællesbetegnelsen for organisationerne Landsforeningen Lænken og Lænke-ambulatorierne i Danmark. Ambulatorierne har i 2016 skiftet navn til Novavì. Det nære samarbejde fortsætter.

NfL
Nyt fra Lænken – bladet der udgives af Landsforeningen Lænken er pt. sat på pause.

Novavì – tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark
Organisationen for den professionelle behandling. Novavi og Lænkens lokalforeninger har en mangeårig tradition og erfaring med at tilbyde den bedst mulige støtte til mennesker med alkoholproblemer. Novavì har ambulatorier i Storkøbenhavn og Nordsjælland i samarbejde med lokalforeninger. Landsforeningen Lænken og Novavì har siden tidligt i 60’erne været nære samarbejdspartnere. Novavì er afledt af latin: “Nyt liv”. [ Novavì >> Alkoholbehandling ]

Paragraf 18 – §18 (og §79)
Uundværlig kommunal økonomisk støtte for vores Lokalforeninger. Lov om Social Service “Serviceloven” §18 støtter socialt frivilligt arbejde i kommunerne. I nogle tilfælde kan der i følge §79 ydes ekstraordinært tilskud. Kontakt kommunen om jeres forening falder ind under retningslinjerne og hvordan man søger. [ Serviceloven 2020 ]

PDF
Mange af vores materialer kan hentes, ses og printes som PDF-filer. En PDF læser er gratis og kan hentes på internettet. Husk at fjerne hak ved evt. uønskede ekstra programmer/apps før du downloader og installerer. [ Download Adobe Reader ]

Professionelle
De ansatte i ambulatorierne (og andre behandlingssteder).

Pårørende 
Er man familiemedlem, ven og/eller kollega til en bruger, betragtes man som pårørende.

QR-kode
(Quick Response) er en kode, som kan aflæses af Smartphones for nem adgang til en hjemmeside. Koden er lavet som en matrix-bar-code. Den anvendes ofte til tryksager.  [ Hent Lænkens QR-kode ]

Repræsentantskabet
Landsforeningens årlige generalforsamling hvor repræsentanter fra alle Lokalforeninger deltager tillige med landsforeningens bestyrelse og sekretariatet. [ Læs mere ]

Rådgivningsafdeling
De lokalforeninger, der ikke har samarbejde med et Novavì ambulatorium, kaldes en rådgivningsafdeling.

Uge27 og Uge42
Lænken afholder to familieferier også kaldet minitræf i juli og oktober. [ Se Aktiviteter/Kurser ]

Ung Revers
Et behandlingstilbud ved Novavì til børn og unge, hvis mor eller far har et alkohol- eller stofmisbrug. Novavì (hed tidligere Lænke-ambulatorierne) har tilbud i Storkøbenhavn, Sjælland Fyn. [ Mere om Ung Revers]

VBA
Forstås i Lænke-sammenhæng som Voksne Børn fra Alkoholafhængige. Lænken tilbyder VBA-forløb til voksne fra 25-52 år. [ Info