VBA-forløb: Kursustilbud for voksne 25-52 år

Revideret maj 2023: 

VBA: Voksne Børn af Alkoholafhængige 

Tilbud om gruppeforløb (9 enkeltdage) er rettet mod voksne mellem 25 og 52 år, der er vokset op med forældres alkoholmisbrug.

En af konsekvenserne ved at vokse op i en familie med alkoholproblemer er ofte, at man ikke kan mærke sine grundfølelser. Det vil sige, at man ofte tænker sig til hvad der er rigtigt for mig, men ikke altid kan mærke det.

En anden konsekvens er ofte, at man har svært ved, at indgå i nære relationer, det kan være kærester og/eller børn. Ofte skyldes det, at man i en rusfamilie er vokset op med diskussioner, monologer og rungende tavshed. Der har været mangel på hvordan man er i dialog, øjenhøjde og nærvær og ofte fravær af intimitet og fortrolighed.

Gruppeforløbet består derfor af temaer og opgaver, der kan være med til at identificere grundfølelser ved hjælp af spejling og anerkendelse. Der er fokus på de krænkelser og belastninger, der er ved at vokse op i en familie med rus og de uhensigtsmæssig strategier / adfærd du selv har taget med dig.
I kurset indgår professionelle undervisere fra Novavì.

VBA-forløbet er et gratis kursus!
Det er dog en forudsætning, at du er medlem af LUA ved kursusoptagelse = med et mindre kontingent.

Se video med Tina Marie om Lænkens VBA-forløb
HelbredsProfilen.dk 1/9 2016

Se deltager udtalelser fra VBA-gruppeforløb
Fra brugerundersøgelse 2018

Spørgsmål og tilmelding til:
> Landsforeningen Lænken på e-mail LF@laenken.dk
> Vivien Abrahamsen (Novavì) på tlf. 2513 6361.

  VBA-kurserne finansieres af Lænken og Novavì i fællesskab.  

Tilmeldingsblanketter – bliv skrevet op til et kursus:

Kan udfyldes på PC og mailes.

Udfyldes i hånden, scannes og mailes.