Mest for medlemmer

Indholdet på denne side har primært interesse for medlemmer og vores frivillige til gavn i foreningsarbejdet.
 

Adresser, kontakter mm.:

Se oversigt med alle lokalforeningerne med tider, adresser, e-mails samt link til foreningerne.

De nemme webadresser I kan bruge til jeres eget materiale, Facebookside mv.

Oversigt med vores kredsråd, kontakter og mødedage. 

Alle Landsforeningens udvalg, deres opgave og kontakter.

Telefontider, kontakter, presse samt tilknyttede supportere.

Vores eksterne samarbejde og vores udpegede medlemmer.

Forenings materialer:

Vedtægter, love, retningslinjer, standardskemaer, refusion/tilskud mm.

Alt det du kan bestille i sekretariatet f.eks. mærker, plakater, bolsjer, diverse til udlån mv.

Læs, download og/eller bestil vores infomaterialer online.

Hent vores logo her i forskellig størrelse, samt QR-kode til jeres trykte materiale og smartphone-link.

Ideer til lokalt materiale, facebook-opslag, almindelige opslagstavler og annoncering.

Rapporter, regnskaber, nyhedsmails, Lænkens høringsvar, interne nyhedsbrev mm.

Nyheder, information & forkortelser:

Se oversigten med de seneste nyheder, aktuelle meddelelser mv.

Vores nyhedsmails som udsendes til alle som ønsker det.

Oversigt for Lænkens nyheder, samt relevante nyheder fra andre.

Praktisk information til lokalforeningerne i deres arbejde.

Forskelligt nyt fra og om vores lokalforeninger – f.eks. jubilæer, ændringer, omtale af aktiviteter.

Forklaringer til forståelse af referater og andet internt materiale.

Følg os på Facebook 

 

Nyheder mm. Åben for alle.

Kun for medlemmer.

Lænkens Unge Ambassadører. Åben for alle.

Yderligere information

om alkohol, afhængighed, viden, behandling mm.:
Se vores Linksamling her >