Mest for medlemmer

Indholdet på denne side har primært interesse for medlemmer og vores frivillige til gavn i foreningsarbejdet.
 

Adresser, kontakter mm.:

Foreningsliste

Se oversigt med alle lokalforeningerne med tider, adresser, e-mails samt link til foreningerne.

Lokale webadresser

De nemme webadresser I kan bruge til jeres eget materiale, Facebookside mv.

Kredsrådene

Oversigt med vores kredsråd, kontakter og mødedage. 

Udvalgene

Alle Landsforeningens udvalg, deres opgave og kontakter.

Sekretariatet & support

Telefontider, kontakter, presse samt tilknyttede supportere.

Samarbejde & netværk

Vores eksterne samarbejde og vores udpegede medlemmer.

Forenings materialer:

Dokument samlingen

Vedtægter, love, retningslinjer, standardskemaer, refusion/tilskud mm.

Øvrige materialer

Alt det du kan bestille i sekretariatet f.eks. mærker, plakater, bolsjer, diverse til udlån mv.

Foldere & pjecer

Læs, download og/eller bestil vores informationsmaterialer online.

Logo & QR-kode

Hent vores logo her i forskellig størrelse, samt QR-kode til jeres trykte materiale og smartphone-link.

Opslag & annoncer

Ideer til lokalt materiale, facebook-opslag, almindelige opslagstavler og annoncering.

Arkivet

Rapporter, regnskaber, nyhedsmails, Lænkens høringsvar, interne nyhedsbrev mm.

Nyheder, information & forkortelser:

Aktuelt & Nyheder (Oversigt)

Se hele oversigten med de seneste nyheder, aktuelle meddelelser mv.

Lænkens nyhedsmail

Vores nyhedsmails som udsendes til alle som ønsker det.

Nyhedslisten

Oversigt for Lænkens nyheder og nyheder fra andre mm. 

Interne nyhedsbreve

Praktisk information til lokalforeningerne i deres arbejde.

Lokale nyheder

Lokale nyheder om bla. lokalforeningers aktiviteter mm.

Forkortelser & udtryk

Forklaringer til forståelse af referater og andet internt materiale.