Landsforeningen Lænkens bestyrelse 2019/20


Lænkens medlemmer repræsenteret i Landsforeningens bestyrelse pr. 25/5 2019.
Bagerst fra venstre:
Kurt, Erik (fratrådt november), Michael og Tonny. 
Forrest fra venstre:  Peter (nyvalgt), Lise, Mia og Henrik.
 

Bestyrelsen:

• Henrik Nielsen, Landsformand
3168 6443 • hn@laenken.dk
(Amager)
 
• Kurt Nielsen, Næstformand
mjangvej8@nielsen.mail.dk
(Guderup)
 
• Lise Jørgensen, Medlem
lise.3270@hotmail.com
(Næstved)
 

• Tonny Erichsen, Medlem
tonnyhe@webspeed.dk
(Hvidovre)
 
• Mia Lorentzen, Medlem
evelyn.lorentzen064@gmail.com
(Maribo)
 
• Michael Lund, Medlem
mrmickeylund@gmail.com
(Køge)
 

• Peter Møller Salling, Medlem
pmsalling@gmail.com
(Lyngby)
 
• Søren Brøndum, Medlem
(Novavì)

 
Intern revisor:

Hans Henrik Christensen
hhjc@youmail.dk
(Aabenraa)

Sekretariatet & Pressekontakt
Landsforeningens udvalg
Eksternt samarbejde
Beretninger & Årsregnskaber

Bestyrelsens kalender:

Med forbehold for ændringer.
 

Bestyrelsesmøde (ændring)

mandag 27. april 2020

Bestyrelsesmøde

mandag 4. maj 2020

Arbejdsweekend

fredag 12. juni 2020 - søndag 14. juni 2020

Opdateret 2/4 2020

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling