Landsforeningen Lænkens bestyrelse 2021/22

Fra venstre: Henrik, Søren, Peter, Jens, Aksel, Hanne og Kurt.
Foto september 2021.

Bestyrelsen:

• Henrik Nielsen, Landsformand
3168 6443 • hn@laenken.dk
(Amager Lænken)
 
• Kurt Nielsen, Næstformand
mjangvej8@nielsen.mail.dk
(Guderup Lænken)
 
• Peter Møller Salling, Medlem
pmsalling@gmail.com
(Lyngby Lænken)
  

• Hanne Kjær, Medlem
hanneaagaardkjaer@outlook.dk
(Hvidovre Lænken)
  
• Jens R. Kjeldsen, Medlem
0809jrk@gmail.com
(Lyngby Lænken)
  
• Aksel Nielsen, Medlem
akselnielsen292@gmail.com
(Guderup Lænken)
 

• Søren Brøndum, Medlem
(Fonden Novavì)
 

Intern revisor:

Aksel Appel
aksel.appel@mail.dk
(Roskilde)

Sekretariatet & Pressekontakt
Landsforeningens udvalg
Samarbejde & Netværk
Beretninger & Årsregnskaber

Bestyrelsens kalender:

Med forbehold for ændringer.
 

Opdateret 17/9 2021

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling