Landsforeningen Lænkens bestyrelse 2020/21

 
Lænkens medlemmer i Landsforeningens bestyrelse pr. 13/6 2020:
Bagerst fra venstre: Tonny, Kurt, Hanne og Mia

Forrest fra venstre:  Peter, Henrik, Michael (fratrådt okt. 2020) og Jens

( Se også foto fra bestyrelsens arbejdsweekend september 2020 )
 

Bestyrelsen:

• Henrik Nielsen, Landsformand
3168 6443 • hn@laenken.dk
(Amager)
 
• Kurt Nielsen, Næstformand
mjangvej8@nielsen.mail.dk
(Guderup)
 
• Tonny Erichsen, Medlem
tonnyhe@webspeed.dk
(Hvidovre)
 

• Mia Lorentzen, Medlem
evelyn.lorentzen064@gmail.com
(Maribo)
 
• Peter Møller Salling, Medlem
pmsalling@gmail.com
(Lyngby)
 
• Jens R. Kjeldsen, Medlem
0809jrk@gmail.com
(Lyngby)
 

• Hanne Kjær, Medlem
hanneaagaardkjaer@outlook.dk *
(Hvidovre)
 
• Søren Brøndum, Medlem
(Novavì)
 
 
 
 
* Ny e-mail

 
Intern revisor:

Aksel Appel
aksel.appel@mail.dk
(Roskilde)

Sekretariatet & Pressekontakt
Landsforeningens udvalg
Eksternt samarbejde
Beretninger & Årsregnskaber

Bestyrelsens kalender:

Med forbehold for ændringer.
 

Repræsentantskabs møde 2021

lørdag 29. maj 2021

Opdateret 9/4 2021

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling