Landsforeningen Lænkens bestyrelse 2021/22

 

Bestyrelsen:

• Henrik Nielsen, Landsformand
3168 6443 • hn@laenken.dk
(Amager Lænken)
 
• Kurt Nielsen, Næstformand
mjangvej8@nielsen.mail.dk
(Guderup Lænken)
 
• Peter Møller Salling, Medlem
pmsalling@gmail.com
(Lyngby Lænken)
  

• Hanne Kjær, Medlem
hanneaagaardkjaer@outlook.dk
(Hvidovre Lænken)
  
• Jens R. Kjeldsen, Medlem
0809jrk@gmail.com
(Lyngby Lænken)
  
• Aksel Nielsen, Medlem
akselnielsen292@gmail.com
(Guderup Lænken)
 

• Søren Brøndum, Medlem
(Fonden Novavì)
 

Intern revisor:

Aksel Appel
aksel.appel@mail.dk
(Roskilde)

Sekretariatet & Pressekontakt
Landsforeningens udvalg
Samarbejde & Netværk
Beretninger & Årsregnskaber

Bestyrelsens kalender:

Med forbehold for ændringer.
 

Bestyrelsesmøde

mandag 16. august 2021

Bestyrelsesmøde

mandag 13. september 2021

Bestyrelsesmøde

mandag 25. oktober 2021

Bestyrelsesmøde

mandag 22. november 2021

Bestyrelsesmøde

mandag 13. december 2021

Arbejdsweekend

7. januar 2022 - 9. januar 2022

Opdateret 25/6 2021

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling