Landsforeningen Lænkens bestyrelse 2022/23

Fra venstre: Henrik, Søren, Peter, Jens, Aksel, Hanne og Kurt.
Foto september 2021 af Bettina, Sekretariatet.
Bestyrelsen er uændret i 2022/23.

Bestyrelsen:

• Henrik Nielsen, Landsformand
3168 6443 • hn@laenken.dk
(Amager Lænken)
 
• Kurt Nielsen, Næstformand
mjangvej8@nielsen.mail.dk
(Guderup Lænken)
 
• Peter Møller Salling, Medlem
pmsalling@gmail.com
(Lyngby Lænken)
  

• Hanne Kjær, Medlem
hanneaagaardkjaer@outlook.dk
(Hvidovre Lænken)
  
• Jens R. Kjeldsen, Medlem
0809jrk@gmail.com
(Lyngby Lænken)
  
• Aksel Nielsen, Medlem
akselnielsen292@gmail.com
(Guderup Lænken)
 

• Søren Brøndum, Medlem
(Fonden Novavì)
 

Intern revisor:

Aksel Appel
aksel.appel@mail.dk
(Roskilde)

Sekretariatet & Pressekontakt
Landsforeningens udvalg
Samarbejde & Netværk
Beretninger & Årsregnskaber

Bestyrelsens kalender:

Med forbehold for ændringer.

Bestyrelsesmøde oktober 2022

tirsdag 11. oktober 2022

Bestyrelsesmøde november 2022

mandag 14. november 2022

Bestyrelsesmøde december 2022

mandag 12. december 2022

Arbejdsweekend januar 2023

6. januar 2023 - 8. januar 2023

Denne side er opdateret d. 16/6 2022

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling