Landsforeningen Lænkens bestyrelse 2022/23

Fra venstre: Henrik, Søren, Peter, Jens, Aksel, Hanne og Kurt.
Foto september 2021 af Bettina, Sekretariatet.
Bestyrelsen er uændret i 2022/23.

Bestyrelsen:

Henrik NielsenLandsformand
3168 6443 • hn@laenken.dk
(Amager Lænken)
 
Kurt NielsenNæstformand
mjangvej8@nielsen.mail.dk
(Sønderborg Lænken)
 
Peter Møller Salling, Medlem
pmsalling@gmail.com
(Lyngby Lænken)

Hanne Kjær, Medlem
hanneaagaardkjaer@outlook.dk
(Hvidovre Lænken)
  
Jens R. Kjeldsen, Medlem
0809jrk@gmail.com
(Lyngby Lænken)
  
Aksel Nielsen, Medlem
akselnielsen292@gmail.com
(Sønderborg Lænken)

Søren Brøndum, Medlem
(Fonden Novavì)

Intern revisor:

Aksel Appel
aksel.appel@mail.dk
(Roskilde Lænken)

Sekretariatet & Pressekontakt
Landsforeningens udvalg
Samarbejde & Netværk
Beretninger & Årsregnskaber

Bestyrelsens kalender:

Med forbehold for ændringer.

Bestyrelsesmøde februar 2023

mandag 13. februar 2023

Bestyrelsesmøde marts 2023

mandag 13. marts 2023

Bestyrelsesmøde april 2023

mandag 3. april 2023

Bestyrelsesmøde maj 2023

fredag 12. maj 2023

Arbejdsweekend juni 2023

fredag 23. juni 2023 - søndag 25. juni 2023

Denne side er opdateret d. 10/1 2023

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling