Landsforeningens dokumenter

Samling af dokumenter, skemaer, vejledninger mm. til gavn i forenings arbejdet. Læs, print og download. Du kan også bestille via Sekretariatet.

Opdateret 6/1 2022

Seneste ændringer eller tilføjelser:

  • Transportrefusion 2022: Nyt tilføjet.

  • Nye tilskudsmuligheder: Temaarrangementer & Annoncering.

  • Facebookregler mv.: Mailet til foreningerne d. 21/5 2021.

Udfylde skemaer på PC
Info om vores DOC-skemaer

Foldere og pjecer
Vores informations materiale

Klik og find:

Vedtægter, Love & Retningslinjer

Håndbøger, Foreningsfoldere mv.

  PDF  Håndbog: Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter v. 2018
  PDF  Håndbog for Lænkens Lokalforeninger v. 2016 
  PDF  Gør jeres Lænkeforening mere synlig v. 2015 
Ideer og tips til PR-arbejdet i lokalområdet
  PDF  Vejledning om vores PDF-viser v. 2017
Om online læsning af større brochurer, pjecer mv.
            Lokalforeningsfoldere 
Flere af foreningerne har deres egen præsentationsfolder. Se under din forening i Forenings Oversigt.
(Kontakt Sekretariatet for udarbejdelse af jeres egen lokalforenings folder eller revidering.)

Samarbejdsaftale mellem Lænken & Lænkeambulatorierne

  PDF  Samarbejdsaftale 2014

Medlemsregistrering & Samtykkeerklæringer 

  PDF  Bruger samtykkeerklæring om kontaktarbejdet v. 2016
Udfyldes i hånden og opbevares af lokalforeningen.
  PDF  GDPR-Samtykkeerklæring for medlemsregistrering v. 2020
Udfyldes i hånden og opbevares af lokalforeningen.
  DOC  GDPR-Samtykkeerklæring for medlemsregistrering v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”. Opbevares af Lokalforeningen.
  PDF  Medlemsregistrering af nye medlemmer v. 3/7 2020
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
Husk at udfylde GDPR-samtykkeerklæring først.
  DOC Medlemsregistrering af nye medlemmer v. 3/7 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
Husk at udfylde GDPR-samtykkeerklæring først.
  Adgang til MedlemsPortal / Medlemsdatabase
En lokalforening kan få adgang til vores database online. Her kan man indtaste nye, samt redigere nuværende medlemmer i egen forening. Kontakt Sekretariatet for oprettelse af adgang, kodeord og vejledning.

Bestyrelsesarbejdet 

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes Bestyrelsesarbejde v. 2019
  PDF  Vejledning i at udfylde Lænkens skemaer på PC v. 2020
  PDF  Retningslinjer til Lokalforeningerne om GDPR v. 2019
Se også Samtykkeerklæringer vedr. medlemsregistrering.

Kredsarbejdet

  PDF  Retningslinjer for Kredsrådene v. 2018 
  PDF  Tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019  
  PDF  Tilskud til Temaarrangementer v. 2021 
Kredsrådet kan søge om tilskud til forplejning og oplægsholder. Ansøgning skal sendes i god tid til sekretariatet inden afholdelse, for behandling på førstkommende bestyrelsesmøde 

 

Generalforsamling 2020/2021

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes generalforsamling v. 2020
  DOC Valgskema efter generalforsamlingen
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
  PDF  Valgskema efter generalforsamlingen
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
  PDF  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2019 
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
  EXC  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2019 
Excel regneark. Kan udfyldes på PC.

Repræsentantskab 2022 

            Blanketter kan hentes april 2022

Databeskyttelse / GDPR 

  PDF  Landsforeningen Lænkens Databeskyttelsespolitik v. 2018
  PDF  Retningslinjer til Lænkens lokalforeninger om databeskyttelsespolitik v. 2019
  PDF  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 2020
  DOC Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til hjemmesiden v. 2019 
          Guide og regler for alle Lænkens udgivelser herunder Facebook v. maj 2021
Kontakt Landsforeningen for tilsendelse af et eksemplar.

Kampagner som f.eks. Uge40 

  DOC Skema om LF support / orientering v. 2019
  DOC Skema for aktivitets annoncering v. 2019

Hjemmesiden

  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til web v. 2019 
          Guide og regler for alle Lænkens udgivelser herunder Facebook v. maj 2021
Kontakt Landsforeningen for tilsendelse af et eksemplar.

Refusion / Tilskud – Nyt

  PDF  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2022 Nyt
Udfyldes i hånden. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  DOC  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2022 Nyt
Kan udfyldes på PC. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  PDF  Skema for tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019 
  PDF  Tilskud til Temaarrangementer v. 2021
Foreningen/Kredsen kan søge om tilskud til forplejning og oplægsholder. Ansøgning skal sendes i god tid til sekretariatet inden afholdelse, for behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.
            Tilskud til Foreningsjubilæer
Kontakt Landsforeningen i god tid i forvejen for tilskud til jubilæums festligheder, når foreningen fylder rundt. (Se LF-orientering aug.-okt. 2021)
  PDF  Tilskud til Annoncering v. 2021
Der kan søges om et årligt tilskud til annoncering. Ansøgning skal sendes til sekretariatet for behandling på førstkommende bestyrelsesmøde før aftale med annoncør.

Øvrigt

  PDF  Landsforeningens prisliste v. 2017 
Køb af diverse. Se oversigt på siden Øvrige materialer.  Kontakt Sekretariatet for bestillinger.
  PDF  Krøniken om Lænken 1954-2004
Lænkens første 50 år forfattet af Henrik Risegaard Jensen. 
Printes bedst på A4-papir. 26 sider.
  PDF  Lænkesangen
  PDF  Nålesangen

 

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling