Landsforeningens dokumenter / Dokumentsamlingen

Her finder du dokumenter, skemaer, vejledninger mm. til gavn i foreningsarbejdet. Læs, print og download. Du kan også bestille via Sekretariatet.

Opdateret 15/1 2024

Seneste ændringer eller tilføjelser:

  • Tilskud fra lokale fonde & kommuner: Nyt skema.

  • Medlemsregistrering januar 2024: Skema er let opdateret vedr. mobil.

Udfylde skemaer på PC
Info om vores DOC-skemaer

Foldere og pjecer
Vores informations materiale

Klik og find:

 

Vedtægter, Love & Retningslinjer – opdateret

 

Håndbøger, Foreningsfoldere mv. 

  PDF  Håndbog: Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter v. 2022
  PDF  Håndbog for Lænkens Lokalforeninger v. 2022-11 
  PDF  Gør jeres Lænkeforening mere synlig v. 2015 
Ideer og tips til PR-arbejdet i lokalområdet
  PDF  Vejledning om vores PDF-viser v. 2017
Om online læsning af større brochurer, pjecer mv.
          Vejledning om vores hjemmeside – udgået
Folderen laves ikke mere. Kontakt gerne webmaster med spørgsmål: web@laenken.dk 
            Lokalforeningsfoldere 
Flere af foreningerne har deres egen præsentationsfolder. Se under din forening i Forenings Oversigt.
(Kontakt Sekretariatet for udarbejdelse af en lokalforeningsfolder eller revidering.)
  PDF  Håndbog: Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter v. 2022
  PDF  Håndbog for Lænkens Lokalforeninger v. 2022-11 
  PDF  Gør jeres Lænkeforening mere synlig v. 2015 
Ideer og tips til PR-arbejdet i lokalområdet
  PDF  Vejledning om vores PDF-viser v. 2017
Om online læsning på større skærme af større brochurer, pjecer mv.
            Lokalforeningsfoldere 
Flere af foreningerne har deres egen præsentationsfolder. Se under din forening i Foreningsoversigten.
(Kontakt Sekretariatet for udarbejdelse af en lokalforenings folder eller revidering.)

 

Samarbejdsaftale mellem Lænken & Lænkeambulatorierne

  PDF  Samarbejdsaftale 2014
  PDF  Samarbejdsaftale 2014

 

Medlemsregistrering & Samtykkeerklæringer – opdateret januar 2024

  PDF  Bruger samtykkeerklæring vedr. Kontaktarbejdet v. 2016b 
Udfyldes i hånden og opbevares af lokalforeningen.
  PDF  GDPR-Samtykkeerklæring for Medlemsregistrering v. 2023-07
Udfyldes i hånden og opbevares af lokalforeningen. Opbevares af Lokalforeningen.
  DOC  GDPR-Samtykkeerklæring for Medlemsregistrering v. 2023-07
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”. Opbevares af Lokalforeningen.
  PDF  Medlemsregistrering af nye medlemmer v. januar 2024
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
Husk at udfylde “GDPR-samtykkeerklæring…” først.
  DOC Medlemsregistrering af nye medlemmer v. januar 2024
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
Husk at udfylde “GDPR-samtykkeerklæring…” først.
  Adgang til MedlemsPortal / Medlemsdatabase
En lokalforening kan få adgang til vores database online. Her kan man indtaste nye, samt redigere nuværende medlemmer i egen forening. Kontakt Sekretariatet for oprettelse af adgang, kodeord og vejledning.

 

VBA-gruppeforløb 

         VBA-gruppeforløb tilmeldingspapirer – de findes her.

 

Bestyrelsesarbejdet 

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes Bestyrelsesarbejde v. 2019
  PDF  Vejledning i at udfylde Lænkens skemaer på PC v. 2020
  PDF  Retningslinjer til Lokalforeningerne om GDPR v. 2019
Se også “GDPR-Samtykkeerklæring…” vedr. medlemsregistrering.

 

Kredsrådsarbejdet

  PDF  Retningslinjer for Kredsrådene v. 2018 
  PDF  Tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019  
  PDF  Tilskud til Temaarrangement/Temadag v. 2021 
Kredsrådet kan søge om tilskud til en temadag til forplejning og oplægsholder. Ansøgning skal sendes i god tid til sekretariatet inden afholdelse, for behandling på førstkommende bestyrelsesmøde 
          Transport til Kredsmøder juni 2022
LF udbetaler ved indsendelse af skema for “Transportrefusion”. Find skema under “Refusion / Tilskud”.
(LF-meddelelse nr. 2 – 20/6 2022)

 

Generalforsamling 2023 

            Her finder du alt materialet >>

 

Repræsentantskab 2023

            Information og blanketter kan hentes i marts >

 

Databeskyttelse / GDPR 

  PDF  Landsforeningen Lænkens Databeskyttelsespolitik v. 2018
  PDF  Retningslinjer til Lænkens lokalforeninger om databeskyttelsespolitik v. 2019
  PDF  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 2020
  DOC Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til hjemmesiden v. 2019 
          Guide og regler for alle Lænkens udgivelser herunder Facebook v. maj 2021
Kontakt Landsforeningen for tilsendelse af et eksemplar.

 

Kampagner/PR for foreningen 

  DOC Skema for PR-aktivitets annoncering v. 2022
Kan udfyldes på PC og mailes. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
  PDF Skema for PR-aktivitets annoncering v. 2022
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.

 

Hjemmesiden & Facebook

  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til web v. 2019 
          Guide og regler for alle Lænkens udgivelser herunder Facebook v. maj 2021
Kontakt Landsforeningen for tilsendelse af et eksemplar.

 

Refusion & Tilskud (inkl. “køresedler”) – Opdateret

  PDF  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2024-01-11 
Udfyldes i hånden. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  DOC  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2024-01-11 
Kan udfyldes på PC. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  PDF  Skema for tilskud til Kredsrådsmøder (forplejning) v. 2023-06
Udfyldes i hånden.
  DOC Skema for tilskud til Kredsrådsmøder (forplejning) v. 2023-06 
Kan udfyldes på PC.
  PDF  Tilskud til Tema-arrangement/Temadag v. 2021
Lokalforeningen/Kredsen kan søge om tilskud til en temadag til forplejning og oplægsholder/foredrag. Ansøgning skal sendes i god tid til sekretariatet inden afholdelse for behandling på førstkommende bestyrelsesmøde. (Se LF-meddelelse juni 2021)
            Tilskud til Foreningsjubilæer
Kontakt Landsforeningen i god tid i forvejen for tilskud til jubilæums festligheder, når foreningen fylder rundt. (Se internt nyhedsbrev december 2021)
  PDF  Tilskud til Annoncering v. 2021
Der kan søges om et årligt tilskud til annoncering. Ansøgning skal sendes til sekretariatet for behandling på førstkommende bestyrelsesmøde før aftale med annoncør. (Se LF-meddelelse juni 2021)
  PDF  Tilskud fra lokale fonde & kommuner v. 2023-08
Har I modtaget penge fra lokale fonde og og kommuner? Så udfyld skemaet så vi kan sige tak for støtte på lokalforeningssiden med et logo og link for bidrag. Kontakt evt. Sekretariatet for nyeste kriterier.
  DOC Tilskud fra lokale fonde & kommuner v. 2023-08
Har I modtaget penge fra lokale fonde og og kommuner? Så udfyld skemaet så vi kan sige tak for støtte på lokalforeningssiden med et logo og link for bidrag. Kontakt evt. Sekretariatet for nyeste kriterier.

 

Øvrigt

         IT-support fra Lænken: Lænke e-mail (…@laenken.dk), Office mm. 
Ved vores konsulent Lars B. Kontakt Sekretariatet for en aftale.
  PDF  Landsforeningens prisliste v. 2017 
Køb af diverse. Se oversigt på siden Øvrige materialer.  Kontakt Sekretariatet for bestillinger.
  PDF  Krøniken om Lænken 1954-2004
Lænkens første 50 år forfattet af Henrik Risegaard Jensen. 
Printes bedst på A4-papir. 26 sider.
  PDF  Lænkesangen
  PDF  Nålesangen

 

         IT-support fra Lænken: Lænke e-mail (…@laenken.dk), Office mm. 
Ved vores konsulent Lars B. Kontakt Sekretariatet for en aftale.
     PDF  Landsforeningens prisliste v. 2017 
Køb af diverse. Se oversigt på siden Øvrige materialer.  Kontakt Sekretariatet for bestillinger.
  PDF  Krøniken om Lænken 1954-2004
Lænkens første 50 år forfattet af Henrik Risegaard Jensen. 
Printes bedst på A4-papir. 26 sider.
  PDF  Lænkesangen
  PDF  Nålesangen

 

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure