Landsforeningens dokumenter

Samling af dokumenter, skemaer, vejledninger mm. til gavn i forenings arbejdet. Læs, print og download. Du kan også bestille via Sekretariatet.

Opdateret 24/8 2021

Seneste ændringer eller tilføjelser:

  • LUA love: Version 2021

  • Vedtægter for Landsforeningen: Version 2021

  • Nye tilskudsmuligheder: Temaarrangementer & Annoncering.

  • Facebookregler mv.: Mailet til foreningerne d. 21/5 2021.

  • Transportrefusion 2021: Nyt tilføjet.

Udfylde skemaer på PC
Info om vores DOC-skemaer

Foldere og pjecer
Vores informations materiale

Klik og find:

Vedtægter, Love & Retningslinjer – Opdateret

Håndbøger, Foreningsfoldere mv.

  PDF  Håndbog: Landsforeningen Lænken – Formål, organisation og aktiviteter v. 2018
  PDF  Håndbog for Lænkens Lokalforeninger v. 2016 
  PDF  Gør jeres Lænkeforening mere synlig v. 2015 
Ideer og tips til PR-arbejdet i lokalområdet
  PDF  Folder om vores hjemmeside v. 2018
Nyttig information om brug af hjemmesiden.
  PDF  Vejledning om vores PDF-viser v. 2017
Om online læsning af større brochurer, pjecer mv.
            Lokalforeningsfoldere 
Flere af foreningerne har deres egen præsentationsfolder. Se under din forening i Forenings oversigten.
(Kontakt Sekretariatet for udarbejdelse af jeres egen lokalforenings folder eller revidering.)

Samarbejdsaftale mellem Lænken & Lænkeambulatorierne

  PDF  Samarbejdsaftale 2014

Medlemsregistrering & Samtykkeerklæringer 

 

PDF  Bruger samtykkeerklæring om kontaktarbejdet v. 2016
Udfyldes i hånden og opbevares af lokalforeningen.

  PDF  GDPR-Samtykkeerklæring for medlemsregistrering v. 2020
Udfyldes i hånden og opbevares af lokalforeningen.
  DOC  GDPR-Samtykkeerklæring for medlemsregistrering v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”. Opbevares af Lokalforeningen.
  PDF  Medlemsregistrering af nye medlemmer v. 3/7 2020
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
Husk at udfylde GDPR-samtykkeerklæring først.
  DOC Medlemsregistrering af nye medlemmer v. 3/7 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
Husk at udfylde GDPR-samtykkeerklæring først.
  • Adgang til MedlemsPortal / Medlemsdatabase
En lokalforening kan få adgang til vores database online. Her kan man indtaste nye, samt redigere nuværende medlemmer i egen forening. Kontakt Sekretariatet for oprettelse af adgang, kodeord og vejledning.

Bestyrelsesarbejdet 

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes Bestyrelsesarbejde v. 2019
  PDF  Vejledning i at udfylde Lænkens skemaer på PC v. 2020
  PDF  Retningslinjer til Lokalforeningerne om GDPR v. 2019
Se også Samtykkeerklæringer vedr. medlemsregistrering.

Kredsarbejdet Opdateret

  PDF  Retningslinjer for Kredsrådene v. 2018 
  PDF  Tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019  
  PDF Tilskud til Temaarrangementer v. 2021 Nyt 
Kredsrådet kan søge om tilskud til forplejning og oplægsholder. Ansøgning skal sendes i god tid til sekretariatet inden afholdelse, for behandling på førstkommende bestyrelsesmøde 

Generalforsamling 2020 – kan også anvendes 2021

  PDF  Vejledning til Lokalforeningernes generalforsamling v. 2020
  DOC Skema for generalforsamling valg mm. v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”. Eller print ud og udfyld.
  PDF  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2019 
Udfyldes i hånden, scannes og mailes. Eller sendes pr. post.
  EXC  Resultatopgørelse for Regnskabsår 2019 
Excel regneark. Kan udfyldes på PC.

Repræsentantskab 2022 

            Blanketter kan hentes marts 2022

Databeskyttelse / GDPR 

  PDF  Landsforeningen Lænkens Databeskyttelsespolitik v. 2018
  PDF  Retningslinjer til Lænkens lokalforeninger om databeskyttelsespolitik v. 2019
  PDF  Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 2020
  DOC Samtykkeerklæring for medlemsregistrering GDPR v. 2020
Kan udfyldes på PC. Se vejledning under “Bestyrelsesarbejdet”.
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til hjemmesiden v. 2019 
          Guide og regler for alle Lænkens udgivelser herunder Facebook v. maj 2021
Kontakt Landsforeningen for tilsendelse af et eksemplar.

Kampagner som f.eks. Uge40 

  DOC Skema om LF support / orientering v. 2019
  DOC Skema for aktivitets annoncering v. 2019

Hjemmesiden

  PDF  Informationsfolder om vores hjemmeside. v. 2018 
Nyttig viden om brug af hjemmesiden mv.
  PDF  Retningslinjer for Lokalforenings nyheder til web v. 2019 

Refusion / TilskudOpdateret

  PDF  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2021 Nyt
Udfyldes i hånden. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  DOC  Transportrefusion for kørsel i bil, bus, tog mv. v. 2021 Nyt 
Kan udfyldes på PC. Landsforeningen giver kun refusion, hvis det er meddelt på forhånd. 
Blanketten kan bruges internt i lokalforeninger, hvor der er praksis for refusion.
  PDF  Skema for tilskud til Kredsrådsmøder v. 2019 
  PDF  Tilskud til Temaarrangementer v. 2021 Nyt
Foreningen/Kredsen kan søge om tilskud til forplejning og oplægsholder. Ansøgning skal sendes i god tid til sekretariatet inden afholdelse, for behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.
  PDF  Tilskud til Annoncering v. 2021 Nyt 
Der kan søges om et årligt tilskud til annoncering. Ansøgning skal sendes til sekretariatet for behandling på førstkommende bestyrelsesmøde før aftale med annoncør.

Øvrigt

  PDF  Landsforeningens prisliste v. 2017 
Køb af diverse. Se oversigt på siden Øvrige materialer.  Kontakt Sekretariatet for bestillinger.
  PDF  Krøniken om Lænken 1954-2004
Lænkens første 50 år forfattet af Henrik Risegaard Jensen
  PDF  Lænkesangen
  PDF  Nålesangen

 

Læs mere om det frivillige arbejde i Lænken i vores brochure

Frivilligt socialt arbejde som supplement til alkoholbehandling