Afholdte aktiviteter og kurser 2023


 

Aktiviteter, kurser mm. Dato Status Evt. info
       
LUA deltog i Nationalt Årsmøde for Familieambulatorierne
Niklas og Henrik fra LUA var inviteret til at holde foredrag til årsmødet.
23/3 Afviklet Info
       
Generalforsamlinger lokalt
Vores lokalforeninger har afholdt deres generalforsamlinger. Valgskema og årsregnskab mailes til Landsforeningen – se evt. Lokalforeningslove.
Marts Afviklet Info/
Valgskema
       
LUA temaaften – Når alkohol fylder for meget i familien
LUA havde inviteret et panel bestående af en tidligere drikkende, en pårørende (Voksen Barn af Alkoholafhængig) og en Børne og Ungebehandler til en snak om, hvordan det opleves fra de forskellige perspektiver, når alkoholen fylder for meget i familien.
25/4 Afviklet Invitation
& Omtale
       
Bestyrelse-/Kassererkursus
Kursus om arbejdet i bestyrelsen i en lokalforening. Kurset henvender sig især til nye bestyrelsesmedlemmer og kasserere, men også til medlemmer, som har interesse i foreningsarbejdet samt økonomiansvarlige i kredsene.
29-30/4 Afviklet Invitation
       
Lænkens Repræsentantskabsmøde 2023
Lænkens øverste myndighed har afholdt deres møde på hotel Comwell i Odense.
13/5 Afviklet Info
       
Ide & Aktiv Konference 2023
Lænkens interne konference afholdt på hotel Comwell i Roskilde. Emnet i år var “Servicetjek af jeres lokalforening. Som tovholdere var hyret Ia Brix Ohmann og Dorthe Kargo, kendt fra kontaktkurset september 2022.
3-4/6 Afviklet Info
Omtale
       
Temaaften juni 2023 ved LUA, Lænken & Novavì
Orienterende aften om vores fælles VBA-tilbud med mulighed for at tilmelde sig gruppeforløb i år og næste år. Alle pladser var “udsolgt”.
13/6 Afviklet Info
Omtale
       
LUA deltog i årets Folkemøde 2023 på Bornholm
LUAs formand Niklas deltog sammen med andre organisationer om at være pårørende til en forælder, som drikker for meget, samt om de tilbud der er, til de børn og unge det drejer sig om.
15-17/6 Afviklet Omtale
Facebook
Video
       
Sommertræf uge27
Lænken havde igen sit hyggelige sommertræf for familier og medlemmer på Laugesens Have ved Videbæk, hvor vi bare bliver forkælet af personalet. I år var temaet “Lego”, og det betød selvfølgelig en heldagstur til Legoland blandt meget andet.
3-7/7 Afviklet Info
Omtale
       
Familietur til Fyn
Medlemmer var på fællestur til Fyn og besøgte H.C. Andersen Museum i Odense og Bison farmen på Nordfyn med rundvisning i en prærievogn. Til slut en god middag på Mørkenborg Kro.
26/8 Afviklet Info
Foto
       
Stiftelses Weekend-fest
Årets stiftelsesfest blev fejret med weekendophold på Agerskov Kro i Sønderjylland med både en tur til Ribe og festmiddag.
6-8/10 Afviklet Info
       
Lænken & Novavì deltog i Tårnby Sundhedsuge 2023
På Tårnby hovedbibliotek var der mulighed for at høre om såvel Lænkens arbejde og alkoholbehandling hos Novavì.
12/10 Afviklet Omtale
       
Uge 42 Efterårstræf 2023
Grundet for få tilmeldinger måtte vi desværre aflyse dette års familietræf i det jyske.
16-20/10 Aflyst Info
       
Kendskab til kassererarbejdet
Kasserer fra foreningeningerne, kredsråd m.fl. deltog i en weekend om regnskaber mm. Afholdt på hotel Scandic Sydhavnen
11-12/11 Afviklet Info