Afholdte aktiviteter og kurser 2023


 

Aktiviteter, kurser mm. Dato Status Evt. info
       
LUA deltog i Nationalt Årsmøde for Familieambulatorierne
Niklas og Henrik fra LUA var inviteret til at holde foredrag til årsmødet.
23/3 Afviklet Info
       
Generalforsamlinger lokalt
Vores lokalforeninger har afholdt deres generalforsamlinger. Valgskema og årsregnskab mailes til Landsforeningen – se evt. Lokalforeningslove.
Marts Afviklet Info/
Valgskema
       
LUA temaaften – Når alkohol fylder for meget i familien
LUA havde inviteret et panel bestående af en tidligere drikkende, en pårørende (Voksen Barn af Alkoholafhængig) og en Børne og Ungebehandler til en snak om, hvordan det opleves fra de forskellige perspektiver, når alkoholen fylder for meget i familien.
25/4 Afviklet Invitation
& Omtale
       
Bestyrelse-/Kassererkursus
Kursus om arbejdet i bestyrelsen i en lokalforening. Kurset henvender sig især til nye bestyrelsesmedlemmer og kasserere, men også til medlemmer, som har interesse i foreningsarbejdet samt økonomiansvarlige i kredsene.
29-30/4 Afviklet Invitation
       
Lænkens repræsentantskabsmøde 2023
Lænkens øverste myndighed har afholdt deres møde på hotel Comwell i Odense.
13/5 Afviklet Info