Indlæser Begivenheder

Landsforeningens ordinære repræsentantskab 2023


Foto fra Repræsentantskabet 2022: Novavì formand Kenneth Flex
orienterer. Th. ses Lænkens næstformand Kurt.
 

Dato & tid:
Lørdag d. 13. maj 2023 kl. 10.00

Der serveres morgenkaffe mm. fra kl. 08.00
Se program
 
Sted:

Hotel Comwell i Odense
Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Der er bus og letbane fra Odense st. til hotellet.
 
Invitation til lokalforeningerne:
Se invitation og praktisk information.
 
Adgang til repræsentantskabet:

Der henvises til ‘Vedtægter for Landsforeningen Lænken’ § 10 & 11.
OBS: Husk at medbringe gyldigt medlemskort!
  
Frist for sager, som ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet:
Skal være Landsforeningens bestyrelse skriftligt i hænde senest d. 21. april 2023, men meget gerne så hurtigt som muligt.
  
Foreninger – husk!
Husk at få opdateret jeres medlemslister snarest og sendt til LF. 
 
Tilmeldingsfrist:
Sidste frist for tilmelding var d. 21. april 2023.
 
Oplys e-mail adresse på tilmeldingen!
‘Indvarslingsbrev’ med dagsorden, regnskab mv. sendes pr. e-mail til de tilmeldte.
Oplys derfor tydelig e-mail adresse ved din tilmelding.
 
Refusion af transportudgifter:
Udgifterne dækkes for befordring med offentlig transport ved indsendelse af dokumentation.
Ved privatkørsel dækker Landsforeningen udgiften svarende til den billigste offentlige transport.
Skema for transportrefusion kan hentes under Dokumentsamlingen.
  
Tilmeldings blanketter:
DOC er til udfyldelse på PC, gemmes og e-mailes – se vejledning.
PDF er til at printe ud, udfylde i hånden, scannes og e-mailes. 
 
   • Repræsentant DOC

   • Repræsentant PDF
 
   • Gæst inviteret af lokalforeningen DOC

   • Gæst inviteret af lokalforeningen PDF
 
   • Æresmedlem DOC (deltager gratis)

   • Æresmedlem PDF (deltager gratis)
 
Vejledning i at udfylde blanketter/skemaer på PC

(Materialet er mailet til lokalforeningerne m.fl. d. 23/3 2023 ) 
 


 
•   Se bestyrelsen   •   Sekretariatet  
 
Decharge forklaring til punkt 3 i dagsorden: “..beslutning om decharge.”
Ordet betyder, at en ledelse – ofte bestyrelse og direktion – fritages for ansvar for forhold, som der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet.

Share This Story, Choose Your Platform!