Materialer til foreningerne

Til gavn i foreningernes arbejde er der forskellige dokumenter, skemaer mm., som kan downloades eller bestilles i sekretariatet. Herudover kan der købes bla. medlemsnåle, bolsjer, T-shirts, plakater mv. Skal I lave en stand til f.eks. FrivilligFredag, en kampagne eller lignende, så kan der lånes f.eks. pjecereoler & roll-ups. 

Indhold:

Dokumentsamlingen
Nyeste versioner af vedtægter, love, skemaer, vejledninger, dokumenter mv.

Interne Nyhedsbreve
Nyheder fra Landsforeningen til Lokalforeningerne.

Øvrige materialer til salg, udlån mm.
Kontingentmærker, nåle, emblemer, samlemappe, Lænkebolsjer, T-shirt, plakater, diverse til stande mv.

Annoncer & Opslag
Diverse opslag om jeres lokalforening til lokal PR. Kan bruges til f.eks. opslagstavler i supermarkedet, biblioteker mv. Samt også til sociale medier som f.eks. Facebook. Desuden kan du hente annoncer for Lænken, som Landsforeningen bruger eller har brugt.

Logo & QR-kode
Hent vores logo i forskellige størrelser. Desuden kan du finde Lænkens QR-kode, eller du kan bestille QR-kode til jeres lokalforenings side. QR-kode bruges til tryksager.

Kontakt Sekretariatet:

Landsforeningens sekretariat kan på en lang række områder hjælpe foreningerne i det daglige arbejde.

Læs om de første 50 år af Lænkens historie: 1954-2004