Materialer til foreningerne

Til gavn i foreningernes arbejde er der række dokumenter, som kan downloades eller bestilles i sekretariatet. Herudover kan diverse købes bla. medlemsnåle, bolsjer, T-shirts, plakater mm. Til stande, kampagner mv. er der udlån af pjecereoler, roll-ups mv. 

Indhold:

Dokumenter, skemaer, vejledninger mm.

Nyeste versioner af vedtægter, love, skemaer, vejledninger, dokumenter mv.

Interne Nyhedsbreve

Nyheder fra Landsforeningen til Lokalforeningerne.

Øvrige materialer til salg, udlån mm.

Kontingentmærker, nåle/emblemer, samlemappe, Lænkebolsjer, T-shirt, plakater, diverse til stande mv.

Opslag & annoncer

Opslag om jeres lokalforening til lokal PR.
Til offentlige opslagstavler som f.eks. i supermarkedet og til opslag på sociale medier som f.eks. Facebook.
Desuden kan du hente annoncer for Lænken, som Landsforeningen har brugt.

Logo & QR-kode

Hent vores logo i forskellige størrelser samt Landsforeningens QR-kode.

Se også Lænkens arkiv

Kontakt Sekretariatet:

Sekretariatet

Landsforeningens sekretariat kan på en lang række områder hjælpe foreningerne i det daglige arbejde.

Bestil online gratis foldere og pjecer
Krøniken om Lænken

Læs om de første 50 år af Lænkens historie: 1954-2004