Tak til vores sponsorer og bidragsydere

Vil du støtte Lænken?

Hvis du vil støtte Landsforeningen Lænken og bakke op om det gode formål, er der flere muligheder:

Landsforeningen Lænken og vores lokalforeninger ønsker at sende en hjertelig tak til de mange mennesker, organisationer, firmaer og fonde, som støtter vores arbejde for at færre mennesker får problemer med alkohol, og at livskvaliteten for familier med alkoholproblemer øges.

I Lænken bruger vi jeres bidrag til at afholde forskellige arrangementer både for medlemmer og for andre, som har interesse i alkoholproblematikker. Arrangementerne er af meget forskellig karakter og strækker sig lige fra kursustilbud og famileferier/-ture til temadage og konferencer. Disse arrangementer kan kun finde sted med jeres hjælp.

Vi ønsker at takke følgende for jeres støtte igennem årene:

Vil du støtte Lænken?

Hvis du vil støtte Landsforeningen Lænken og bakke op om det gode formål, er der flere muligheder:

Siden er opdateret d. 5/1 2024

Amager Depotrum
A. P. Møller Fonden
Arbejdsmarkedets Feriefond
Augustinas Fond
Carl August og Jenny Andersens Fond
CMO Denmark Fonden
Danmarks Radio
Dokument 24
Elms Familiefond
Familien Hede Nielsens Fond
Familien Justesens Fond
Fogs Fond

Fonden Roskilde Festival
Frankies
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Giro 413 (DR)
Kommunernes bevillinger
Legal Desk
Lemvigh-Müller Fonden
Meta Film
Microsoft Danmark
Museet Sønderskov
Nordea Fonden
Novavì Fonden

Ole Kirks Fond
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Privates støtte & donationer
Simon Spies Fonden
Socialstyrelsen
Spar Nord Fonden
Sundhedsstyrelsen
TrygFonden
Tuborg Fondet
Toyota-Fonden
Østifterne