Samarbejde & Netværk

I Lænken ønsker vi at bringe vores medlemmers erfaringer i spil for at sikre øget livskvalitet for mennesker med alkoholrelaterede problemer. Det gør vi bedst i samarbejde med andre.

Lænken samarbejder med organisationer, kommuner og virksomheder, som støtter Lænkens formål og værdier. Lænken deltager i en række netværk, som er med til at bane vejen for fremtidige konkrete samarbejder og projekter, som opfylder Lænkens formål.
 

Lænken samarbejder med Novavì:

Fonden Novavì
Novavì og Landsforeningen Lænken arbejder tæt sammen for at tilbyde den bedst mulige støtte til mennesker med alkoholproblemer. Novavì tilbyder alkoholbehandling i ambulatorier på Sjælland. Der er en lokalforening fra Lænken i de samme lokaler. Desuden samarbejder LUA med Novavì og kommuner i Ung Revers, som er et tilbud til voksne bør af misbrugsramte familier. Ung Revers har tilbud på Sjælland og Fyn. Lænken har en repræsentant i Novavì Fondens bestyrelse
Lænkens repræsentant: Henrik Nielsen
Brobygningsudvalg: Henrik Nielsen & Peter Salling  
(Novavì/Lænken samarbejde)

Det udgående Team (DUT) i Hovedstaden
DUT tilbyder gratis og anonym rådgivning for alle med et alkoholproblem. DUT er et samarbejde mellem professionelle behandlere fra Novavi og frivillige fra Landsforeningen Lænken, Blå Kors og AA, der har haft alkoholproblemer tæt inde på livet. Dette samarbejde betyder, at DUT kan tilbyde både professionel hjælp og individuel rådgivning fra mennesker, der forstår og kender din situation. DUT tilbyder samtaler hos praktiserende læger, på hospitaler, i socialforvaltninger, eller hjemme hos dig, hvis du foretrækker det.  Læs folder om DUT.
 

Øvrigt samarbejde:

Netværket for Socialt Ansvar – NFSA – Familier og Lokalsamfund
Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer. Vi ved, at en tidlig, langsigtet indsats er den bedste investering for samfundet i forhold til børn, unge, forældre, skole og integration. Fonden for Socialt Ansvar driver netværket NFSA.
Lænkebestyrelsens kontakt: Henrik Nielsen 

Videnscenter for brugerinddragelse i sundhed – ViBIS – Danske Patienter 
Danske Patienter er paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Organisationen taler således patienternes og de pårørendes sag over for beslutningstagere og offentlighed.
Lænkebestyrelsens kontakt: Hanne Kjær 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde – CFSA
Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende støtte- og udviklingscenter. Vores formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og indsamle og formidle viden om civilsamfundet. CFSA bygger bro mellem viden og praksis på tværs af den frivillige sektor på det sociale område.
Lænkebestyrelsens kontakt: Henrik Nielsen  & Peter Salling  

Alkohol & Samfund
Alkohol & Samfund er en interesseorganisation, som arbejder for færre bliver syge af alkohol. Det gør vi ved at beskytte børn og unge mod drikkepres fra ulovligt salg og ulovlige reklamer. Og ved at styrke forebyggelsen og hjælpe mennesker med alkoholproblemer og deres nærmeste til bedre behandling og støtte.
Lænkebestyrelsens kontakt: Henrik Nielsen  

 
Samarbejds principper for Landsforeningen Lænken:

Landsforeningen Lænken og dens lokalforeninger kan indgå samarbejde med andre organisationer på en sådan måde, at Landsforeningen Lænkens formål og idégrundlag ikke tilsidesættes. Landsforeningen favoriserer ikke nogen produkter eller virksomheder som følge af økonomisk støtte.

Besøg vores samarbejdspartnere:

Fonden Novavì
Alkoholbehandling & Ung Revers

DUT – Det Udgående Team, Hovedstaden

PDF folder


Fonden For  Socialt Netværk

Videnscenter for Bruger Inddragelse i Sundhed
ViBIS


Center for Frivilligt Socialt Arbejde


Alkohol & Samfund

Opdateret 28/6 2021