Lænkens samarbejdspartnere

I Lænken ønsker vi at bringe vores medlemmers erfaringer i spil for at sikre øget livskvalitet for mennesker med alkoholrelaterede problemer. Det gør vi bedst i samarbejde med andre.

Lænken samarbejder med organisationer, kommuner og virksomheder, som støtter Lænkens formål og værdier. Lænken deltager i en række netværk, som er med til at bane vejen for fremtidige konkrete samarbejder og projekter, som opfylder Lænkens formål.
 

Lænken samarbejder med Novavì:

Fonden Novavì – tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark
Novavì og Landsforeningen Lænken arbejder tæt sammen for at tilbyde den bedst mulige støtte til mennesker med alkoholproblemer. Novavì tilbyder alkoholbehandling i ambulatorier på Sjælland. Der er en lokalforening fra Lænken i de samme lokaler. Desuden samarbejder LUA med Novavì og kommuner i Ung Revers, som er et tilbud til voksne bør af misbrugsramte familier. Ung Revers har tilbud på Sjælland og Fyn.
Lænkebestyrelsens kontakt: Henrik Nielsen 
 

Det udgående Team (DUT) i Hovedstaden
DUT tilbyder gratis og anonym rådgivning for alle med et alkoholproblem. DUT er et samarbejde mellem professionelle behandlere fra Novavi og frivillige fra Landsforeningen Lænken, Blå Kors og AA, der har haft alkoholproblemer tæt inde på livet. Dette samarbejde betyder, at DUT kan tilbyde både professionel hjælp og individuel rådgivning fra mennesker, der forstår og kender din situation. DUT tilbyder samtaler hos praktiserende læger, på hospitaler, i socialforvaltninger, eller hjemme hos dig, hvis du foretrækker det.  
 

Øvrigt samarbejde:

 
Sund By netværket
 
Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 56 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.
Lænkebestyrelsens kontakt: Erik Dhiin 
 

Netværket for Socialt Ansvar – NFSA
Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer. Vi ved, at en tidlig, langsigtet indsats er den bedste investering for samfundet i forhold til børn, unge, forældre, skole og integration. Fonden for Socialt Ansvar driver netværket NFSA.
Lænkebestyrelsens kontakt: Henrik Nielsen 
 

Videnscenter for brugerinddragelse i sundhed – ViBIS  
ViBIS er det nationale videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Centret indsamler og formidler den nyeste viden på området samt rådgiver og kompetenceudvikler sundhedsprofessionelle.
Lænkebestyrelsens kontakt: Michael Lund 
 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde – CFSA
Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende støtte- og udviklingscenter. Vores formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og indsamle og formidle viden om civilsamfundet. CFSA bygger bro mellem viden og praksis på tværs af den frivillige sektor på det sociale område.
Lænkebestyrelsens kontakt: Henrik Nielsen  & Tonny Erichsen 

 
Samarbejds principper for Landsforeningen Lænken:

Landsforeningen Lænken og dens lokalforeninger kan indgå samarbejde med andre organisationer på en sådan måde, at Landsforeningen Lænkens formål og idégrundlag ikke tilsidesættes. Landsforeningen favoriserer ikke nogen produkter eller virksomheder som følge af økonomisk støtte.

Besøg vores samarbejdspartnere:


Fonden Novavì

DUT – Det Udgående Team, Hovedstaden

PDF folder

Sund By Netværket > Alkohol


Fonden For  Socialt Netværk


Videnscenter for Bruger Inddragelse i Sundhed


Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Opdateret 29/6 2019