Lænken mener

Lænken forholder sig til den alkoholpolitiske dagsorden i det omfang, det er muligt.

Denne side indeholder diverse offentlige høringssvar, forslag og udtalelser fra Lænken igennem de senere år.
Læs også Lænkens fremadrettede strategi, som udstikker rammerne for Lænkens arbejde frem mod 2025.

Høringssvar fra Lænken vedr.: Opdatering af NKR for behandling af alkoholafhængighed.
1/8 2018  NKR: Behandling af alkohol­afhængighed” udgivet af SST 23/11 2018
 
Høringssvar fra Lænken vedr.: NKR for forebyggelse af fald hos ældre.
17/8 2017
 
Forespørgsel om møde med Folketingets Sundheds- og Ældreudvalget.
April 2017
 
Høringssvar fra Lænken vedrørende: NKR tillæg alkohol.
2/1 2017
 
Høringssvar fra Lænken vedrørende: Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.
7/12 2016
 

Forslag overrakt til Socialminister Karen Ellemann om tilføjelser i forbindelse med revision af Regeringens 2020 mål.
18/3 2016
 

Høringssvar fra Lænken vedrørende: Anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere, der har kronisk sygdom.
23/2 2016
 
Høringssvar fra Lænken vedrørende: NKR for udredning og behandling.
23/11 2015
 
Svar til Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg: Sociale indsatser kan betale sig – også på den korte bane.
29/10 2015   [ Blog indlæg i Magasinet Danske Kommuner ] 
 
Høringssvar fra Lænken vedrørende: Afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler.
12/9 2015
 
Høringssvar fra Lænken vedrørende: Tilskudsstatus for lægemidler mod alkohol-afhængighed.
1/9 2015
 
Høringssvar fra Lænken vedrørende: Samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet.
28/5 2015
 
Lænkens høringsvar til National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed.
16/12 2014