Kredse & Kredsråd – lokalforeninger i samarbejde

Formål: Gennem samarbejde i kredsrådene skal det gøres muligt for lokalforeningerne at påtage sig ansvaret for og gennemførelsen af større opgaver i forbindelse med lænkearbejdet i området.

Landsforeningen Lænken (LF) har to Kredsråd, som er et samarbejdsorgan for lokalforeningerne i et geografisk afgrænset område. De består af repræsentanter fra lokalforeningerne, hvoraf mindst én skal være medlem af lokalforeningernes bestyrelse. Herudover deltager en repræsentant fra LF’s bestyrelse. Kredsrådene konstituerer sig selv hvert år ved første møde efter d. 1. april med en mødeleder og en økonomiansvarlig.

Kredsrådets opgaver er:

  1. Yde gensidig hjælp til en lokalforening, der i en given periode kan have behov herfor.
  2. Gennem orienteringsmøder og andre arrangementer f.eks. uge 40, frivilligheds-/kulturdage udbredes kendskabet til Lænken, samt det nyttige i det frivillige arbejde. Landsforeningen orienteres om afholdelse af temadage.
  3. Planlægge og gennemføre fællesarrangementer, som f.eks. temadage, stiftelsesfest, julearrangement og fællesudflugter m.v.
  4. Drøfte og komme med forslag til nye tiltag og projekter, som kan være aktuelle på landsplan. Herunder udarbejde eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmøderne. Forslag fremsættes af en lokalforening i kredsen.
  5. Sørge for at medlemmerne og brugerne i lokalforeningerne løbende orienteres om kredsrådet f.eks. via referaterne.

Kredsråds oversigten er gældende fra april 2023:

Kbh. Nord 
Foreningerne: 
.
Helsingør • Herlev • Hillerød • Lyngby
LF’s bestyrelse: Henrik & Peter
Kontakt:
Tlf.:
Mail:

Alexia & Peter

 

 

Kbh. Syd 
Foreningerne:
.
Amager • Glostrup • Hvidovre • Ishøj • Køge • Næstved • Rødovre
LF’s bestyrelse: Henrik & Peter 
Kontakt:
Tlf.:
Mail:
Landsforeningen
36 77 56 56
lf@laenken.dk 

Seneste ændringer vedr. Kredsråd: 

Kreds Jylland/Fyn er ophørt april 2023

Kredsråds papirer: 

Transport til Kredsmøder:
LF udbetaler ved indsendelse af skema for “Transportrefusion”.
Hent opdateret skema i Dokumentsamlingen.
Landsforenings meddelelse nr. 2 – 20/6 2022

Mødekalender:
Der tages forbehold for ændringer.
(Øvrige kredsaktiviteter vises under de enkelte foreninger såfremt hjemmesiden er orienteret.)

Kredsråd Nord møde juni 2023

lørdag 17. juni 2023

Kredsråd Syd møde august 2023

mandag 14. august 2023