Kredse & Kredsråd – lokalforeninger i samarbejde

Formål: Gennem samarbejde i kredsrådene skal det gøres muligt for lokalforeningerne at påtage sig ansvaret for og gennemførelsen af større opgaver i forbindelse med lænkearbejdet i området.

Landsforeningen Lænken (LF) har 3 Kredsråd, som er et samarbejdsorgan for lokalforeningerne i et geografisk afgrænset område. De består af repræsentanter fra lokalforeningerne, hvoraf mindst én skal være medlem af lokalforeningernes bestyrelse. Herudover deltager en repræsentant fra LF’s bestyrelse. Kredsrådene konstituerer sig selv hvert år ved første møde efter d. 1. april med en mødeleder og en økonomiansvarlig.

Kredsrådets opgaver er:

  1. Yde gensidig hjælp til en lokalforening, der i en given periode kan have behov herfor.
  2. Gennem orienteringsmøder og andre arrangementer f.eks. uge 40, frivilligheds-/kulturdage udbredes kendskabet til Lænken, samt det nyttige i det frivillige arbejde. Landsforeningen orienteres om afholdelse af temadage.
  3. Planlægge og gennemføre fællesarrangementer, som f.eks. temadage, stiftelsesfest, julearrangement og fællesudflugter m.v.
  4. Drøfte og komme med forslag til nye tiltag og projekter, som kan være aktuelle på landsplan. Herunder udarbejde eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmøderne. Forslag fremsættes af en lokalforening i kredsen.
  5. Sørge for at medlemmerne og brugerne i lokalforeningerne løbende orienteres om kredsrådet f.eks. via referaterne.

Kredsråds oversigten er gældende fra august 2021:

Jylland/Fyn 
Lokalforeningerne:
Guderup • Herning • Sønderborg
Repræsentant fra LF’s bestyrelse: Kurt  
Kontakt:
Tlf.:
Mail:
Att.:
Arne
23 34 54 59
arnedreier44@gmail.com Kredsråd Jylland/Fyn
     
København Nord 
Lokalforeningerne:
Helsingør • Herlev • Hillerød • Lyngby
Repræsentanter fra LF’s bestyrelse er: Henrik & Peter 
Kontakt: 
Tlf.:
Mail:
Att.:
Philip
60 46 24 71
philiphjorth.ph@gmail.com
Kredsråd Nord
     
København Syd 
Lokalforeningerne:
Amager • Glostrup • Hvidovre • Ishøj • Køge • Næstved • Rødovre
Repræsentanter fra LF’s bestyrelse er: Henrik & Peter  
Kontakt: 
Tlf.:
Mail:
Att.:
Landsforeningen
36 77 56 56
lf@laenken.dk 
Kredsråd Syd

Seneste ændringer vedr. Kredsråd: 

Pt ingen meddelelser.

Kredsråds papirer: 

Retningslinjer for Kredsrådene
Tilskud til kredsmøder
Tema-arrangement tilskud

Mødekalender:

Der tages forbehold for ændringer.
 

KredsNord møde i Herlev

lørdag 19. februar 2022 kl. 13:00 - 17:00