Kredse & Kredsråd – lokalforeninger i samarbejde

Formål: Gennem samarbejde i kredsrådene skal det gøres muligt for lokalforeningerne at påtage sig ansvaret for og gennemførelsen af større opgaver i forbindelse med lænkearbejdet i området.

Landsforeningen Lænken (LF) har to Kredsråd, som er et samarbejdsorgan for lokalforeningerne i et geografisk afgrænset område. De består af repræsentanter fra lokalforeningerne, hvoraf mindst én skal være medlem af lokalforeningernes bestyrelse. Herudover deltager en repræsentant fra LF’s bestyrelse. Kredsrådene konstituerer sig selv hvert år ved første møde efter d. 1. april med en mødeleder og en økonomiansvarlig.

Kredsrådets opgaver er:

  1. Yde gensidig hjælp til en lokalforening, der i en given periode kan have behov herfor.
  2. Gennem orienteringsmøder og andre arrangementer f.eks. uge 40, frivilligheds-/kulturdage udbredes kendskabet til Lænken, samt det nyttige i det frivillige arbejde. Landsforeningen orienteres om afholdelse af temadage.
  3. Planlægge og gennemføre fællesarrangementer, som f.eks. temadage, stiftelsesfest, julearrangement og fællesudflugter m.v.
  4. Drøfte og komme med forslag til nye tiltag og projekter, som kan være aktuelle på landsplan. Herunder udarbejde eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmøderne. Forslag fremsættes af en lokalforening i kredsen.
  5. Sørge for at medlemmerne og brugerne i lokalforeningerne løbende orienteres om kredsrådet f.eks. via referaterne.

Kredsråds oversigten er gældende fra november 2023:

Kbh. Nord 
Foreningerne: 
.
Helsingør • Herlev • Hillerød • Lyngby
LF’s bestyrelse: Henrik & Peter
Kontakt:
Tlf.:
Mail:

Alexia & Peter

Kbh. Syd 
Foreningerne:
.
Amager • Glostrup • Hvidovre • Ishøj • Køge • Næstved
LF’s bestyrelse: Henrik & Peter 
Kontakt:
Tlf.:
Mail:
Landsforeningen
36 77 56 56
lf@laenken.dk 

Seneste ændringer vedr. Kredsråd: 

Pt. ingen

Kredsråds papirer: 

Tilskud:

Tilskud til Kredsmøder (mad/drikke):
LF udbetaler ved indsendelse af skema med mødedeltagere mm.
Fås både til PC-udfyldning og som PDF.
Hent opdateret skema i Dokumentsamlingen.

Transport til Kredsmøder:
LF udbetaler ved indsendelse af skema for “Transportrefusion”.
Hent opdateret skema i Dokumentsamlingen.
Landsforenings meddelelse nr. 2 – 20/6 2022

Mødekalender for Kredsrådsmøder:
 
Der tages forbehold for ændringer.
(Øvrige kredsaktiviteter vises under de enkelte foreninger såfremt hjemmesiden er orienteret.)