Repræsentantskabet

Foto: Repræsentantskabet 2018

Lænkens øverste myndighed er Repræsentantskabet.

Landsforeningens bestyrelse og de valgte repræsentanter fra lokalforeningerne udgør Repræsentantskabet. Lokalforeningernes repræsentanter vælges på generalforsamlingerne, der afholdes i marts.

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i maj måned. På repræsentantskabsmødet kan lokalforeningerne og Landsforeningens bestyrelse komme med forslag til ændringer til love og vedtægter.

På repræsentantskabsmødet vælges også de 6 medlemmer til bestyrelsen for Landsforeningen. Derudover udpeger bestyrelsen for Fonden Novavì ét bestyrelsesmedlem til Landsforeningen Lænken.
 

Det kommende Repræsentantskabs møde annonceres under:
Aktiviteter & Kurser