Repræsentantskabet

 

Lænkens øverste myndighed er Repræsentantskabet.

Landsforeningens bestyrelse og de valgte repræsentanter fra lokalforeningerne udgør Repræsentantskabet. Lokalforeningernes repræsentanter vælges på generalforsamlingerne, der afholdes i marts.

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i maj måned. På repræsentantskabsmødet kan lokalforeningerne og Landsforeningens bestyrelse komme med forslag til ændringer til love og vedtægter.

På repræsentantskabsmødet vælges også de 8 medlemmer til bestyrelsen for Landsforeningen. Derudover udpeger bestyrelsen for Fonden Novavì et bestyrelsesmedlem til Landsforeningen Lænken.

Opdateret oktober 2018

Struktur og opbygning