Bemærk: Lokalforeningen Amager Lænken bor på samme adresse.

Sekretariatet

Landsforeningen Lænken
Kamillevej 4, 1. sal , 2770 Kastrup

  • Mandag10:00 – 12:00
  • Tirsdag10:00 – 12:00
  • Torsdag10:00 – 12:00

Tlf: 36 77 56 56 (se tiderne)
CVR: 56776915
Mail: LF@laenken.dk


 

Lokalforeningen
Amager Lænken
bor på samme adresse

 

Bank:

3409
40 7095 8953

 

MobilePay:


67706

Administration, lokalforenings support mv.:

Bettina Pultera 

Administrativ medarbejder
Tlf. 36 77 56 56
E-mail LF@laenken.dk

Pressekontakt og generel information:

Henrik Nielsen

Landsformand
Mobil: 31 68 64 43
E-mail: hn@laenken.dk 

Rådgivning og støtte vedr. et alkoholproblem:

Bestyrelsen inkl. mailadresser og mødedage: 

Øvrig support:

Kontakt hjemmesiden: 
Bettina: lf@laenken.dk

Kontakt IT-support:
Lars / Kontakt: Sekretariatet

Kontakt udvalgene: 
Se Udvalgsoversigten

Kontakt Brandsoft Superbruger: 
Kurt: mjangvej8@nielsen.mail.dk  

Kontakt Medlemsdatabasens Hoved-Admins: 
Bettina: lf@laenken.dk  

Kontakt intern revisor: 
Tina: lf@laenken.dk  

Statsautoriseret revisionsaktieselskab: 
Christensen Kjærulff  A/S

Opdateret 8/3 2024

Tak for støtte fra mange!

Sekretariatet, Landsforeningen og vores lokale foreninger ønsker at sige tak for sponsorat, bidragsydere, fonde m.fl.
Se mere på denne side >