(6/6 2023)

Repræsentanter fra lokalforeningerne samt Landsforenings bestyrelse deltog i weekenden d. 3-4. juni 2023. Landsforeningen havde igen hyret de dygtige undervisere og tovholdere, Ia og Dorthe, som nogle kendte fra efterårets kontaktmedarbejderkursus.

Formål med weekenden var kort og præcist.

Program for konferencens første dag. Der skulle laves et årshjul = arrangementkompas.

Spilleregler for weekenden som alle kun kan være enige i.

Gruppearbejdet er startet.


Deltagerne blandes på tværs af foreningerne.


Hvad fik vi ud af weekenden?

God debat ved bordene.

Landsforeningens bestyrelse deltog også i deres egen gruppe.

Tak for en god Ide- & Aktiv weekenden med Lænken.

Læs info om Ide-Aktiv 2023 >