Indlæser Begivenheder

Lokalforeningernes ordinære Generalforeninger afholdes i marts måned
Se valgskema mv. længere nede – frist 15. april


 
  
Læs mere i Lokalforeningslovene §9-12:

Lokallove (PC/Tablet version) >
Lokallove (Mobil version) >
 
Før og efter generalforsamlingen:
Før marts oplyses Landsforeningen om dato og tid.
Efter dagen laves et referat til medlemmerne som underskrives af dirigent og referent.
Senest d. 15/4 indsendes Valgskema og Årsregnskab til Landsforeningen.
 
Husk også …
at revidere jeres medlemslister og melde ændringer til Sekretariatet snarest muligt.
 
Mangler I en dirigent:
Kontakt gerne Landsforeningen.
 
Kort vejledning om afholdelse:
G23 i punkter >

Valgskema:
Word  – udfyldes på PC og mailes.
PDF – udfyldes i hånden, scannes og mailes 

>> Om at udfylde skemaer på PC <<

—- Ovennævnte materiale er mailet ud d. 27/1 2023 —-

Årsregnskab:
Det kan sendes i den form, som I plejer.
Eller I kan bruge en af disse to muligheder.
Se vejledningen på side 2 (efter regnskab).
Excel  – udfyldes på PC og mailes.
    Husk at gemme filen først.
PDF – udfyldes i hånden, scannes og mailes 

 

Share This Story, Choose Your Platform!