Indlæser Begivenheder

Landsforeningens ordinære repræsentantskab.
(Flere ændringer skyldes Covid19 begrænsninger)

 
Sted:

Hotel Comwell i Køge
Strandvejen 111, 4600 Køge
Se Krak-kort
 

Tider:   

08.00 
10.00
18.00

Morgenkaffe
Repræsentantskabs start
Middag

 
Adgang til repræsentantskabet:
Der henvises til Vedtægter for Landsforeningen Lænken § 10 & 11.
Husk at medbringe gyldigt medlemskort!
 
  
Manglende generalforsamling 2020:
Hvis der i en forening ikke er afholdt generalforsamling grundet regeringens nødrets regulering af større forsamlinger, vil en udfyldelsesregel være at de eksisterende valgte for 2019 fortsætter som repræsentanter.
  
Ny tilmeldingsfrist for Repræsentanter:
Mandag d. 25. maj 2020
 
Ny frist for sager, som ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet:
Skal være Landsforeningens bestyrelse skriftligt i hænde senest den fredag d. 22. maj 2020
 
Foreninger – husk!
Husk at indsende medlemslister for 2020. 
 
Ændring vedr. deltagelse:
Grundet regeringens Covid19-begrænsninger kan foreningernes gæster desværre ikke deltage på mødet d. 13/6.
 
Ny invitation > 

Tilmeldings blanketter:

PDF – udfyldes i hånden   Word – PC udfyldning
• Repræsentant   • Repræsentant 

 
Vejledning i at udfylde blanketter/skemaer på PC > 

 
Materialet er sendt til nøglepersoner i foreningerne m.fl. pr. e-mail d. 11. maj.

 

Share This Story, Choose Your Platform!