Konference: ”LUA – Når alkoholopvækst bliver en styrke” d. 28. maj 2018

Sted:
Vært:
Arrangør: 

Fællessalen, Christiansborg
Socialordfører Trine Torp, SF
Landsforeningen Lænken

 
Se præsentationerne (PDF) fra Lænkens konference i Fællessalen på Christiansborg.

På konferencen blev offentliggjort resultatet af et tre-årigt forskningsprojekt om effekten af et innovativt samarbejde mellem professionelle behandlere og unge, opvokset i familier med alkoholproblemer.
Projektet ”Når alkoholopvækst bliver en styrke” fik støtte over satspuljen, og evalueringen er foretaget af en af landets førende eksperter på området, cand.psyk., phd. Helle Lindgaard.
Konferencen fokuserede bla. på nødvendigheden af at sikre børn og unge fra familier med alkoholproblemer et ordentligt behandlingstilbud, inddragelse af civilsamfundet og betydningen af empowermenttanken for tilrettelæggelsen af indsatsen for de unge og andre udsatte grupper.
Unge fra LUA (Lænkens Unge Ambassadører) og fagprofessionelle, som var med i projektet, gav deres bud på, hvad der skal til – og et debatpanel med fagfolk og politikere diskuterede sammen med de fremmødte, hvilke rammer, der er nødvendige for at civilsamfundsstrategier og tanker om empowerment kan foldes ud blandt nogle af samfundets skrøbeligste grupper.
 

Program og Præsentationer:

10.00   Velkomst v/ konferencens vært, Trine Torp (F) fra Børne- og socialudvalget
10.15 PDF – Fra offer til rollemodel v/ tidl. projektleder Louise Murman Spanning, Lænken  
Tankerne bag LUA /Lænkens Unge Ambassadører og projekt ‘Når alkoholopvækst bliver en styrke’, som ønsker at vende en opvækst med sv igt i en familie med alt for meget alkohol til en styrke.
10.35 PDF – Projektets faglige del – mestringsforløbet v/alkohol og familiebehandler Birthe Zavilla, Novavi Glostrup
En kort gennemgang af metodevalget i den behandlingsfaglige del af projektet, som Birthe Zavilla har udviklet sammen med sin kollega, Vivien Abrahamsen.
10.50 En personlig fortælling om at kunne mestre v/foredragsholder Anni Christtreu, LUA
11.05 PDF – Resultater fra undersøgelsen v/ cand.psyk., phd. Helle Lindgaard
Første del af evalueringen med særlig vægt lagt på studiet af det behandlingsmæssige forløb.
11.50 Frokost – stil spørgsmål til Lænkens Unge Ambassadører over en sandwich.
12.45 PDF – Formidlingfællesskabet i LUA v/ tidl. projektleder Louise Murman Spanning, Lænken
LUA bygger på Lænkens mangeårige erfaringer om styrken i sociale fællesskaber og empowerment. Hvad er kernen i projektets formidlingsdel?
13.00 En personlig fortælling om formidlingsfællesskabet v/ Tina Marie Nielsen, foredragsholder i LUA.
13.15 PDF – Resultater fra undersøgelsen, 2.del v/ cand.psyk., phd. Helle Lindgaard
Anden del af undersøgelsen med særlig vægt på betydningen af projektets formidlingsdel.
14.00 Debat: Videre med behandling, empowerment og samskabelse – hvordan?
Fagfolk og politikere diskuterede, hvordan vi bedst lokalt og nationalt kan sikre rammerne for empowerment blandt nogle af samfundets skrøbeligste grupper og støtte samskabelse mellem civilsamfund og professionelle blandt andet på alkoholområdet.
Debatpanel med:
Folketingsmedlem Trine Torp (F)

Formanden for LUA , Matias Rosenkvist
Folketingsmedlem Karin Nødgaard (DF)
Formand for Socialpolitisk forening og medlem af Frivilligrådet, Knud Årup
Moderator:
Kristian Krogh Hansen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

 
Konferencen var arrangeret af Landsforeningen Lænken i samarbejde med foreningen Lænkens Unge Ambassadører – LUA.
Tak til Fonden Novavi og Alkohol & Samfund for støtte.
 

Mere om undersøgelsen:

Rapport af cand.psyk., phd. Helle Lindgaard: "Når historien bliver historie"

Se hele rapporten af cand.psyk., phd. Helle Lindgaard.

Opvokset med alkohol. Resume af cand.psyk., phd. Helle Lindgaards undersøgelse

Resumé af undersøgelsen.