Indlæser Begivenheder

Kredsrådsmødet afholdes i Helsingør Lænken
(Vapnagård)
Rytterbakken 6, Kld., 3000 Helsingør

Vi starter kl. 13.00 med spisning.

Tilmelding/afbud til Kredsmødet senest 4. september
oplyses til Peter, Lyngby.
Mail: pmsalling@gmail.com
Mobil/SMS: 21 66 34 78

Share This Story, Choose Your Platform!