Indlæser Begivenheder

Landsforeningens ordinære repræsentantskab 2022
  


Foto fra Repræsentantskabet 2022: Novavì formand Kenneth Flex
orienterer. Th. ses Lænkens næsteformand Kurt.
 

Dato & tid:
Lørdag d. 21. maj 2022 kl. 10.00

Der serveres morgenkaffe mm. fra kl. 08.00
 
Sted:

Hotel Comwell i Odense
Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Der er flere busforbindelser til hotellet fra stationen.
 
Invitation til lokalforeningerne:
Se invitation og praktisk information.
(Mailet til lokalforeningerne m.fl. d. 5/4 2022 ) 
 
Adgang til repræsentantskabet:

Der henvises til ‘Vedtægter for Landsforeningen Lænken’ § 10 & 11.
OBS: Husk at medbringe gyldigt medlemskort!
  
Frist for sager, som ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet:
Skal være Landsforeningens bestyrelse skriftligt i hænde senest d. 21. april 2022, men meget gerne så hurtigt som muligt.
  
Foreninger – husk!
Husk at indsende medlemslister for 2022. 
 
Tilmeldingsfrist:
Sidste frist for tilmelding er d. 21. april 2022.
 
Oplys e-mail adresse på tilmeldingen!
‘Indvarslingsbrev’ med dagsorden, regnskab mv. sendes pr. e-mail til de tilmeldte.
Oplys derfor tydelig e-mail adresse ved din tilmelding.
 
Refusion af transportudgifter:
Kan ske ved indsendelse af dokumentation efter dagen.
Læs mere i invitationen herover. 
Skema for transportrefusion kan hentes under Dokumentsamlingen.
  
Tilmeldings blanketter:
DOC (Word) er til udfyldelse på PC, gemmes og e-mailes.
PDF er til at printe ud, udfylde i hånden, scannes og e-mailes. 
 
   • Repræsentant DOC

   • Repræsentant PDF
 
   • Gæst inviteret af lokalforeningen DOC

   • Gæst inviteret af lokalforeningen PDF
 
   • Æresmedlem DOC (deltager gratis)

   • Æresmedlem PDF (deltager gratis)
 
Vejledning i at udfylde blanketter/skemaer på PC
  


 
•   Se bestyrelsen   •   Sekretariatet  
 
Decharge forklaring til punkt 3 i dagsorden: “..beslutning om decharge.”
Ordet betyder, at en ledelse – ofte bestyrelse og direktion – fritages for ansvar for forhold, som der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet.

Share This Story, Choose Your Platform!