Indlæser Begivenheder

Landsforeningen afholder sin ordinære repræsentantskab lørdag d. 25/5 2019

 
Sted:

Hotel Scandic i Hvidovre
Kettevej 4, 2650 Hvidovre
 

Tider:   

08.00 
10.00
12.00
13.00
15.00
15.30
19.00

Morgenkaffe
Repræsentantskabs start
Frokost
Repræsentantskabet fortsætter
Kaffepause
Repræsentantskabet fortsætter
Middag

 
Adgang til repræsentantskabet:
Der henvises til Vedtægter for Landsforeningen Lænken § 10 & 11.
Husk at medbringe gyldigt medlemskort!
 
 
Sager som ønskes behandles:

Sendes skriftligt så at Landsforeningen har modtaget det senest d. 29. april – og gerne før.
  
Tilmeldingsfrist for repræsentanter og lokalforenings gæster:
Senest 29. april – jo før jo bedre.
  
Middag:
Ønsker du ikke at deltage i middagen kl. 19, så giv besked til sekretariatet snarest.
  
Indvarslingsbrev til alle tilmeldte med bilag:

Sendt pr. e-mail d. 9/5.
 
Foreninger – husk at indsende:
– Medlemskort for 2019.
Blanket for lokalforeningernes bestyrelser mm. efter generalforsamlingerne i marts. 

 
Invitation mv. sendt til foreningerne pr. e-mail d. 9/4.

Share This Story, Choose Your Platform!