Indlæser Begivenheder

Webinar ved Alkohol & Samfund

  Se video fra dagen >   

Hør bla. Rikke, Sønderborg Lænken, fortælle om hendes oplevelser af offentlig alkoholbehandling.

 
140.000 alkoholafhængige skal garanteres bedre behandling.
Mandag d. 15. marts 2021 afholdt Alkohol & Samfund et virtuelt topmøde om kvalitet i alkoholbehandlingen, og hvordan vi kan følge op på Sundhedsstyrelsens servicetjek udgivet 2020.

Program:

Kl. 13.00:  Hvad er der sket siden servicetjekket udkom januar 2020? Sundhedsredaktør Lars Igum Rasmussen, Politiken, interviewer Peter Konow, direktør, Alkohol & Samfund.
Kl. 13.10: Personlig beretning v. Rikke, formand i Sønderborg Lænken.
Kl. 13.15:  De faglige aktører efterlyser løsninger – Janet Samuel, kontorchef i KL, Karin Friis Bach (R), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg og Anette Søgaard Nielsen, professor i klinisk alkoholforskning samt Anders Beich, praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).
Kl. 13.45:  Pause til at strække benene.
Kl. 13.55: Debat mellem de politiske partiers sundhedsordførere.
Kl. 14.25: Afrunding.

 
Politikere og embedsmænd gav deres perspektiv på, hvordan vi i fællesskab kan skabe bedre vilkår for alkoholbehandlere og bedre vilkår for dem, der modtager behandling. Landsforeningen Lænken med bla. landsformand Henrik Nielsen og bestyrelsesmedlemmer var tilmeldt.
  


 
Diverse om alkoholbehandling i Danmark tilføjet af Lænken:
Opdateret 14/3 2021

 

 
Folketinget:

Ændringer til Sundhedslov
Samling 2020-21 lovforslag / L64
Fremsat 8/10 2020
Tilbagetaget 20/10 2020

Omhandlende bla. 
“Bedre styring af offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug m.v.”
 


 
Historisk kort:

Egentlig alkoholbehandling her i landet tog fart efter 2. verdenskrig med opfindelse af antabuspillen, som primært anvendes meget i Danmark. Samtidig dukkede mange foreninger op rundt om i landet, som på frivillig basis hjalp og støttede alkoholafhængige. Efterhånden blev der tilknyttet læger til foreningerne, som ydede faglig assistance uden løn. Nogle år efter blev der oprettet egentlige alkoholambulatorier med fagligt lønnet personale.
Udgifterne til alkoholbehandling blev finansieret af amterne, som gav en årlig bevilling til dækning af løn, medicin og evt. lokaler.
Med kommunalreformen i 2007 blev amterne nedlagt, og alkoholbehandling blev pålagt de nye større kommunerne. Alkoholbehandling blev hermed faktureret pr. ydelse.
Kommunen kan vælge at oprette eget tilbud og/eller træffe aftale med privat aktør evt. i nabokommunen.

 
Alkoholbehandling kan ske anonymt:

Alkoholbehandling er gratis og kan søges frit i hele landet og man kan være anonym hvis ønsket. Men det er stadig den enkelte kommune, som borgeren bor i, der skal dække udgifterne.
Da man som borger kan henvende sig anonymt, er det således en tillidssag mellem ambulatorier og kommuner, at regningen sendes til rette kommune. Dag-/døgnbehandling kan dog kun ske ved at afgive personoplysninger, da borgerens kommune skal godkende den mere omkostningskrævende behandling.
De store udgifter til alkoholbehandling har overrasket flere kommuner, og mange har ønsket at få information om borgeren i behandling som f.eks. med CPR-nr. for at sikre at de kun betalte for egne borgere. Nogle kommuner har også sat spørgsmålstegn ved kvaliteten af den tilbudte behandling.

 
Frikommuner og frit valg af behandling:
 

Siden 2007 har der været kørt frikommune-forsøg af forskellig slags, hvor enkelte kommuner kunne fritages for dele af loven. Bla. har nogle kommuner kunne forlange at få oplyst CPR-nr., når en borger henvendte sig for behandling.
Det skal understreges, at ønsker man alkoholbehandling, står det en frit for at vælge behandlingssted i hele landet – således er man ikke bundet til tilbud i ens egen kommune. 

 
Kommuner, aktører og organisationer ønsker kvalitet i behandlingen:

Fælles for alle er, at man ønsker sikring at alkoholbehandlingen, så at det sker efter evidensbaserede  principper. Dvs. at behandlingsstederne er godkendte med autorisation, og at kommunerne sikrer sig, at de får den bedst mulige behandling for de mange penge som det koster. 
Det kan en ændring af Sundhedsloven på dette område sikre. Samtidig bør muligheden for at være anonym og have frit valg bevares.

 
Lov og ret i alkoholbehandlingen:

Se information om Sundhedsloven § 141 

 
Udvalgte artikler, debat mv.:

 
DR Nyheder:
Enhedslisten: Alle alkoholbehandlere skal have en uddannelse
5/10 2018

 
Sundhedsstyrelsen – rapporter:
Afdækning af kvalitet i offentlig finansieret ambulant alkoholbehandling
2019 – 2020

 
DR Nyheder:

Kritik af alkoholbehandling: ‘Dit postnummer afgør din skæbne’
7/2 2020

 
Alkohol & samfund:

Vi skal have sikret nationale kvalitets-standarder i Sundhedsloven
12/8 2020 

 
Altinget.dk:

Aktører om alkoholbehandlingen: Regeringen skal ikke kun fokusere på kommunal styring
Kåre Skarsholm, Christian Keller Hansen og Mette Nord
17/11 2020
 

Alkohol & Samfund – temaside:
Sundhedsstyrelsens Servicetjek af offentlig finansieret alkoholbehandlingen
Samling af artikler/links fra 2020
 
 

Share This Story, Choose Your Platform!