Hvorfor hedder vi Lænken?

Mange undrer sig over vores navn – hvorfor hedder vi Lænken? Forklaringen kræver et historisk tilbageblik – i korte træk. Vi skal tilbage til 1940’erne, hvor man havde opdaget virkningen af antabus. Indtil sidst i 40’erne var den gængse holdning, at de drikkende slet ikke ville ud af deres misbrug, og at de simpelthen bare havde en svag karakter.

 
Den tidlige start

Læge Oluf Martensen-Larsen testede i 1947 i hemmelighed midlet Antabus på nogle af hans ‘alkohollidende’ patienter i forbindelse med den snarlige jul. Resultatet var godt: Flere af hans patienter var fortsat ædru i januar. Men han var klar over, at antabus ikke kunne stå alene. Der var brug for støtte på længere sigt for at hjælpe, at hans patienter kom ud af deres misbrug.

Inspirationen kom fra AA (Anonyme Alkoholikere) i Sverige og Norge, som havde dannet grupper til at støtte hinanden. Og det blev starten til, at hans patienter dannede en patientforening i København d. 25/8 1948, som fik navnet Ring i Ring. De fik eget kontor og snart også et mødested.
I 1949 blev læge Kaj Alstrup tilknyttet, som kunne stå for ambulatorium virksomheden. Således opstod ideen – i korte træk – med at hjælpe mennesker ud af misbruget med en kombination af lægelig bistand og støtte fra frivillige tidligere misbrugere.


Lægekontoret i København i 50’erne.

Det blev en succes – stedet fik en særdeles stor søgning. Og det viste, at det var en fejlagtig opfattelse, at drikkende ikke ønskede at stoppe. Det ville mange, men de havde brug for hjælp til det!

Landsforeningen Ring i Ring

Flere afdelinger dannedes med tiden rundt om i landet efter samme princip. I 1953 var der grundlag for at lave en Landsforening, og et udvalg blev nedsat med dette formål. Den 3. oktober 1954 kunne man stifte Landsforeningen Ring i Ring. Yderligere lokale foreninger opstod. Og antallet af tilknyttede ambulatorier voksede også, hvor der nu yderligere var tilbud med social rådgivning.

Men internt i organisationen voksede uenigheden op gennem 50’erne mellem afdelingerne og især med “moderforeningen” i København. Bla. handlede striden om forholdet mellem patientforeningernes frivillige arbejde og ambulatoriedriften, samt forsøg på at ensrette vedtægterne i de forskellige lokale foreninger.
På repræsentantskabsmødet i 1961 blev det besluttet at ekskludere afdelingen Ring i Ring København. Efterfølgende lagde denne sag an for at beholde navnet ‘Ring i Ring’. Landsretten afgjorde i juni 1962, at navnet tilhørte den ekskluderede Københavnsafdeling, som havde anmeldt det til Foreningsregisteret allerede i 1953.

Navneskift til Landsforeningen Lænken

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 9. september 1962 blev det vedtaget, at foreningen fremover skulle hedde Landsforeningen Lænken. Inspiration til navnet var igen hentet på den anden side af Sundet. I Sverige anvendtes navnet af to store eksisterende foreninger: Sällskapet Länkarna og Länkens Kamratförbund. Landsforeningen i Danmark valgte det samme navn – bla. med ønsket om på sigt at udvide samarbejdet med organisationerne i Sverige (og senere Norge), som virkede efter de samme principper som herhjemme.

Den professionelle del af Lænken – ambulatoriedriften – havde svære økonomiske vilkår op gennem 50’erne. Økonomien byggede på usikre tilskud. Politisk og lovgivningsmæssigt ændrede tingene sig, og økonomien blev bedret. I oktober 1960 dannedes Centralkontoret, som overtog driften af ambulatorierne. Disse fik også navnet Lænken i 1962 – mere præcist Lænke-ambulatorierne i Danmark. Det blev således til to organisationer med samme navn – noget som har forvirret en del. To organisationer som i fællesskab arbejdede for at hjælpe mennesker ud af deres alkoholproblemer. I 2016 valgte Lænke-ambulatorierne at skifte til navnet Novavì.
Det helt særlige samarbejde fortsætter mellem frivillige og professionelle. De steder, hvor der er ambulatorier, får de frivillige fortsat stillet lokaler til rådighed af Novavì til foreningsarbejdet.

Dette var i korte træk historien om, hvorfor vi hedder Lænken. Har du fået lyst til at læse hele Lænkens historie igennem de første 50 år, så se Krøniken om Lænken (PDF) >

Dette var i korte træk historien om, hvorfor vi hedder Lænken. Har du fået lyst til at læse hele Lænkens historie igennem de første 50 år, så se Krøniken om Lænken (PDF) >

 
Vores logo ..

.. har gennemgået en udvikling siden starten. Det nuværende logo er også inspireret af foreningerne i Sverige i starten af 60’erne med de sammenkædede led, som bla. kan betyde sammenhold og fællesskab. Det betyder også en kæde af lokalforeninger i samarbejde. Den tidlige udgave af lænke logo fra 1963 bruges stadig til vores emblemer og nåle, som tildeles ved trofast medlemskab.
 

Ring i Ring logo i en tidlig version.
 

Første lænke logo 1963 med danske farver.
 

Det velkendte grønne logo fra 1996.
 

I 2016 fik vi tilføjet vores slogan.