(2/10 2020) 

“Det skal være lettere for praktiserende læger at hjælpe patienter med alkoholproblemer. Derfor har DSAM, Alkohol & Samfund og TrygFonden udviklet en ny tre-trinsguide kaldet OBS. Guiden kan lægen bruge i konsultationer, hvor alkohol kan spille en rolle for henvendelsesårsagen.”

 

 
Et kritisk alkoholforbrug kan have betydning for helbredet på mange måder.
Med OBS-guiden håbes det, at lægen får lettere ved at berøre et sårbart emne i konsultationen, og dermed hjælpe patienten videre til rådgivning/behandling.
Den nye guide er sendt ud til lægerne via Ugeskrift For Læger i uge 40.
 

 
2/10 2020 Lænken Web