(18/1 2017) 

Alkoholforbrug har store omkostninger ikke kun for den, der drikker, men også for de pårørende og for kommunen.

 
I Lænken sparer vi kommunerne mange millioner, når vi uge efter uge støtter mennesker med alkoholproblemer.
 
Kommunernes årlige meromkostninger til ydelser til borgere med overforbrug af alkohol var i 2014 på 3,5 milliarder kroner. For en kommune med 50.000 indbyggere betyder det, at de gennemsnitlige meromkostninger er på 31 millioner kroner pr år.
 
“Der er behov for, at borgere med alkoholproblemer findes og tilbydes hjælp på et langt tidligere tidspunkt, inden problemerne har vokset sig store. Praktiserende læger, sundhedspersonale i sygehuse og medarbejdere i kommunerne, som netop har kontakt med de fleste borgere, er vigtige aktører i en tidlig indsats” siger afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen Mia Fischerman.
 
Lænken / Pernille