(December 2016) 

Er den måde, alkoholproblemer italesættes og reguleres på, en langt større udfordring for alkoholbehandlingen og -forebyggelsen end det manglende kendskab til de kommunale tilbud?

 
Over 100 mennesker var mødt op på Christiansborg i Fællessalen den 30. november 2016 for at lytte til forskere, politikere og praktikere som diskuterede konsekvenserne af stigmatiseringen både for det enkelte individ og for samfundet, herunder hvad der skal til for at afstigmatisere alkoholområdet.

Flemming Møller Mortensen (S), næstformand i folketingets sundhedsudvalg, var vært for konferencen.

Der var oplæg fra:

  • Helle Kjær, Cand.psych. Centerleder Blå Kors Behandlingscenter
  • Louise Murman Spanning, Projektkoordinator Lænkens Unge Ambassadører
  • Anette Søgaard Nielsen, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU
  • Johanne Bratbo, Projektleder på En af Os Kampagnen

Hvis du ikke selv havde mulighed for at være med på konferencen, kan du downloade oplæggene.
 

       
    Stigma er udtryk for et flertals misbilligelse af en person eller en gruppe,
der adskiller sig fra eller har normer som adskiller sig flertallets.
Den/de stigmatiserede vil af flertallet være mærket som mere eller mindre uønskede. Synonymer: Stempling, brændemærkning.