(19/4 2021) 

De mange, som blev født efter 2. verdenskrig, er eller står overfor at blive pensionister. De har nydt et godt liv, og mange har også sikret deres alderdom med god pension mm.

 
“Vi ser en generation, som er vokset op i et rigt samfund og har været vant til som midaldrende at have et ret højt forbrug af alkohol. De har dyrket nydelsen og alkohol som en del af ‘det gode liv’.”

Flertallet af de ældre har et fornuftigt forbrug af alkohol. Men en en del drikker over den sundhedsskadelige grænse. Og det i en alder hvor de faktisk tåler det mindre.

Læs mere >
Af Anette Søgaard Nielsen, professor MSO ved Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet
Ugeskriftet.dk 31/3 2021

 
19/4 2021 Lænken Web