(12/2 2021) 

Janne S. Tolstrup (formand for Alkohol & Samfund) og Niklas Joensen (formand for LUA) har i fællesskab skrevet et debatindlæg på Sundhedsmonitor.dk:

 

 
“Børn i familier med alkoholafhængighed skal have en reel behandlingsgaranti, som bør gælde barnet hele livet og ikke kun til det fyldte 25. år – problemerne har nemlig ingen udløbsdato”
 
Tidlig hjælp er vigtig, men også voksne børn kan have behov for behandlingshjælp med de problemer de slås med. Som det er nu skal man fra det fyldte 26. år selv betale.
 
Med debatindlægget opfordres børnenes regering til, at børn af forældre med alkoholproblemer får en garanti for hjælp og rådgivning som pårørende – både som barn og som voksen.
 

  Læs hele artiklen på Sundhedsmonitor.dk >   

 
12/2 2021 Lænken Web