(26/5 2023) 

I en del år har der ikke været et samlet tilbud til mennesker med både en sindslidelse og et misbrug. Siden 2007 har kommunerne stået for behandling af alkoholmisbrug, og regionerne stod for den psykiatriske behandling. Det har gjort, at disse mennesker kom i klemme mellem systemerne.

Regioner.dk 25/5 2023 skriver bl.a.:
Regeringen har netop indgået en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.
På den baggrund er parterne enige om, at målgruppen for dobbeltdiagnosetilbuddet fagligt skønnes at udgøre ca. 9.200 personer. Tilbuddet indfases gradvist fra 2024 – startende med den gruppe, som ikke i dag får behandling for deres misbrug. Størrelsen på den målgruppe, der flyttes fra den kommunale misbrugsbehandling, udgør 4.600 personer.

Læs mere på Regioner.dk:
Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien 

Formand Leni fra Roskilde Lænken har tidligere gjort opmærksom på problemet, som er omtalt avisartikler:

Slut med at gøre psykisk syge med misbrug til kastebolde
Af Hanne Fall Nielsen • Bragt i Jyllands-Posten 31/12 2017

Psykisk syge misbrugere falder mellem to stole
Af Casper Nørregaard og Katrine Mengel, journaliststuderende (2013) • Bragt i Dagbladet Roskilde 3/10 2013